- Det beste vernet for uthus er bruk

Uthus er ikke ut

Kari Aslaug Hasle, lektor i historiedidaktikk ved lærerutdanningene på Høgskulen i Volda, mener at gamle bygninger sier mye om historien til en by.

Uthusene som ligger spredt utover Volda, gir bybildet et særpreg, mener Hasle. De siste årene har Volda sentrum fokusert mer på store, praktiske bygg til å romme studenter i stedenfor å se til det vi allerede har. 

Med flere uthus som restaureres og vedlikeholdes, men som sjeldent blir brukt, utnyttes ikke potensialet til det fulle. Hasle hevder at det finnes flere måter å bruke løene på, for å tilpasse dem moderne behov. Det er eksempler fra andre steder i Norge hvor løer har blitt omgjort til alt fra hotell og konferanserom. Her i Volda er klatresiloen et sjeldent eksempel på utnyttelse av uthus som er tilpasset vår tids bruk sier Hasle.

Nærsynet dro til Sæbø og besøkte Rekkedal Gjestehus.

– Ved å ta i bruk gamle uthus og løer har du mulighet til å skape et unikt miljø som er historisk rett, mener verten Bjarne Rekkedal.