– Åpenbart mange som trenger hjelp

Narkobygdene del 1

STORE BESLAG: Politiet sier de helt klart har flere saker nå enn før, og at de i den siste tiden har gjort flere store beslag. Bildene er hentet fra diverse beslag politiet har gjort på Søre Sunnmøre den siste tiden. Foto: Politiet

Mengden narkotika i Ørsta og Volda har økt betraktelig den siste tiden. Nå innrømmer flere sentrale personer som jobber med rusmiljøet på Søre Sunnmøre at det har hardnet til. 

I en serie artikler vil Nærnett sette fokus på narkotikamiljøet på Søre Sunnmøre. 

– Det har vært et narkotikamiljø i Ørsta og Volda i årevis. De siste par årene har vi avslørt flere alvorlige lovbrudd med grov narkotikakriminalitet. Vi har helt klart flere saker nå enn før, sier lensmann i Ørsta og Volda, Guttorm Hagen. 

– Koster samfunnet store beløp 

Han kan fortelle at Volda og Ørsta er som en liten by, og at folk med narkotikaproblemer finner sammen i rusmiljøene. I motsetning til de større byene, er ikke rusmisbrukerne like synlig for resten av innbyggerne. Men problemene uteblir ikke av den grunn. Hagen sier de har fått flere bekymringsmeldinger, og da spesielt fra folk som bor i nærheten av de som sliter med rus. 

– Kommunene har en plikt til å ta vare på dem, men ingen vil ha dem som naboer, sier lensmannen. 

Hagen sier de samarbeider tett med kommunene, og at det satses på å gi rusmisbrukerne en bolig som er human. Flere raserer boligene de får, og brannsikkerhet i noen av boligene er en utfordring. Politiet i Ørsta og Volda har merket en økning i andre typer lovbrudd som de ser har en sammenheng med at narkomiljøet har hardnet til. 

– Det er mange lovbrudd som er rusrelatert, men vi ser spesielt at vold, trusler, kjøring i ruspåvirket tilstand og vinningskriminalitet øker. Folk går inn i forretninger, garasjer, lager, offentlige bygg og begår tyveri av gjenstander som er lett omsettelig. Dette gjør de for å finansiere levemåten og misbruket. Disse lovbruddene koster samfunnet store beløp, sier Guttorm Hagen. 

BEKYMRET: Lensmann Guttorm Hagen sier de har flere saker nå enn tidligere, og at de gjerne skulle hatt mer ressurser til å etterforske enda mer. Foto: Arkiv 

Hvem er de? 

Narkotikamiljøet er noe annerledes på Søre Sunnmøre enn i de større byene. Geir Sæther og Elin Høydal Vatne jobber i Rus og psykisk helsetjeneste i Volda kommune, og de kan fortelle at man ikke kan se rusmisbrukerne på samme måte som i Bergen hvor de ofte satt i Nygårdsparken og ruset seg åpenlyst. 

– Vi vil ikke hevde at det er et rusmiljø på samme måte som det er i Bergen og Oslo, hvor det er en stor gjeng som henger rundt i byen. Vår opplevelse er at det heller er flere mindre grupper. Dette kan ha en sammenheng med at folk bor rundt omkring. De er ikke like samlet, forteller de. 

Politietterforsker Erik Lind jobber tett med narkotikakriminalitet på Søre Sunnmøre. Han mener det er flauere å være synlig narkoman på små steder sammenlignet med større byer, og at det er lettere å være anonym i mellomstore og store byer. 

– I Volda og Ørsta er forholdene mindre, så folk vet som regel hvem du er. Derfor holder mange seg gjerne inne. Det er ingen som sitter ute og setter sprøyter i Ørsta og Volda, de gjør det hjemme. Det er av og til samlingspunkter, og det er noen som finner hverandre, sier Lind. 

Flere typer stoff

Han kan fortelle at det i hovedsak dreier seg om hasj og marihuana, men at det i den siste tiden har vært flere store beslag av amfetamin. 

– Det vi gjerne ser når vi er ute på ransaking er flere typer stoffer. Vi finner som regel en god cocktail, sier Lind.

KOKAINBESLAG: Bildet er fra et beslag i Ørsta hvor politiet fant 273 gram
kokain. To menn av utenlandsk opprinnelse ble dømt, en er utvist og sendt ut og den andre skal snart sendes ut. Foto: Politiet 

LES OGSÅ: Mann tatt med nesten 3 kg narkotika

LES OGSÅ: Mann erkjenner delvis straffskyld etter stort narkobeslag 

Få personer som krever mye 

Geir Sæther og Elin Høydal Vatne i Rustjenesten i Volda kommune kan fortelle at de i 2016 jobbet med 59 personer. Den yngste hadde akkurat fylt 18, og den eldste var 84 år.

– Hvor mange flere vi burde ha jobbet med er vanskelig å anslå, men det er helt åpenbart at det er mange som trenger hjelp. Det er utrolig vondt å ikke kunne hjelpe når vi vet at det er mange som trenger hjelp. Vi opplever innimellom å vite mye om folk vi ikke makter å komme i kontakt med, sier Geir Sæther.

Miljøet på Søre Sunnmøre er altså ikke stort, men politiet forteller at det er en håndfull personer som krever ekstremt mye ressurser.

– I fjor hadde vi ca. ni alvorlige saker med grov narkotikakriminalitet. Problemet er ikke minkende. Selv om noen blir tatt, er det andre som stiller i stedet. Dette er noe vi må ta på alvor, sier lensmannen.

BESLAG: En mann fra Volda i slutten av trettiårene ble tatt med ca. 600 gram amfetamin. Saken kommer opp i Søre Sunnmøre tingrett denne uken. Foto: Politiet 

Rusmiljøet tilbyr et fellesskap 

Hvorfor folk starter med narkotika er sammensatt, sier leder for forebyggende arbeid ved Ørsta/Volda lensmannskontor, Pål Inge Olsen.

– Mye har nok med nysgjerrighet å gjøre. Noen prøver det en gang, og finner kanskje ut at det ikke var noe særlig, også har du andre som blir avhengig. Jeg tror også det har blitt mer normalisert blant ungdom, og vi ser i tv-serier som SKAM at bruken av hasj gjerne blir glorifisert, sier Olsen.

Han kan fortelle at rustjenesten i Ørsta/Volda har fått inn barn helt ned i 14-15- årsalderen som har blitt rekruttert inn i rusmiljøet.

– Folk blir rekruttert gjennom at en som kjenner en forteller hvor kult det er, og om den positive opplevelsen. At de har sosial angst og depresjoner forteller de ikke om. Det er alltid slik at hvis noen er alene, så plukkes de gjerne opp lett. De tilbyr et fellesskap, og da kan det være vanskelig for de som er alene og takke nei til det, sier Olsen.   

Ikke realistisk med rusfritt samfunn

Lensmann Guttorm Hagen er sikker i sin sak på at det ikke er realistisk med et rusfritt samfunn. Flere har tatt til ordet for legalisering av bruk av mildere stoffer. Lensmann Hagen ønsker heller at det skal være et totalforbud mot narkotikamisbruk, og at dagens lovgiving ikke skal endres.

– En del endrer karakter og får feil virkelighetsoppfatning. Det er et stort problem for samfunnet at mennesker blir uvirksomme. Det beste er om vi unngår at de får store problem, sier han.