Nett-bachelor ved Høgskulen i Volda

Nett-bachelor ved Høgskulen i Volda

Det utarbeides en nettbachelor i historie ved Høgskulen i Volda. Blir den godkjent av styret, vil dette være et tilbud allerede til skolestart høsten 2019. 

De har drevet med nettstudier siden 1999, nå skal det forhåpentligvis lages en hel bachelor på nett.  Første amanuensis i historie, Harald Tafjord håper på et positivt vedtak fra Høgskule-styret som skal ha saken til høring 7. mars. 

Nytt tilbud

Nettstudentene har ikke hatt mulighet  for en bachelor før. Da måtte de selv søke om en fri bachelor grad, noe som vil si at de får ikke en bachelor i histore, selv om det er faget de tok. I fjor kom konkurrenter med nettstudier hvor det ble  tilbud om bachelor på nett. Nå må også Høgskulen i Volda ta steget opp hvis det skal lønne seg å studere her. 

– Universitetet i Sør-Øst Norge som ligger i Bø hadde tidligere samlingsbaserte studier, men kom i fjor med bachelor i historie på nett. Så nå er det en konkurransesituasjon vi har med andre. Da må vi også legge til rette for at studentene våre har muligheten til å ta en hel grad, forteller Tafjord. 

Høgskulen bygde for ett og et halv år siden egne rom som skulle forbedre kvaliteten på opptak for nettstudiene.  De opptakene som blir gjort til undervisnng vil da være tilgjengelige for studenter til en fleksibel tid, så man kan studere når en selv skulle ønske det. Likevel påpeker Tafjord at de studentene også har arbeidskrav og må innom Volda for muntlig eksamen. 

At det skal være noen grunn til at vedtaket ikke skal bli godkjent kan han ikke tenke seg. 

Anbefaler campus

Blandt de 300 historiestudentene som finnes ved Høgskulen i Volda, er rundt 2 av 3 nettstudenter og de fleste over 30 år. 

– Dette er mye personer i jobb, eller lærerstudenter som tar historie som enkeltemne som tar nettstudiene. 

Selv om det er en seier for historiefaget å få hele bacheloren på nett, ønsker Harald Tafjord fortsatt at de fleste skal velge å studere det ved campus. Han mener studieturer og godt samhold blandt studentene er en viktig del av opplevelsen.