6 av 10 bedrifter ønsker mer kompetanse

TIP-fag studenter er spesielt ettertraktet i Møre og Romsdal, mens helse og oppvekstfag samt naturbruksstudenter er minst ettertraktet.

I den årlige kartleggingen av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter kan NHO rapportere at 6 av 10 bedrifter i Møre og Romsdal sier at de ønsker mer kompetanse. Dette gjelder spesielt personer med yrkesfaglig bakgrunn eller fagskole.

Spesielt ønsket

De som er mest ettertraktet er Teknikk og Idustriell produksjon studenter hvor 34 prosent av bedriftene sier de trenger mer kompetanse. Elektrofag studenter er også svært ettertraktet hvor 27 prosent er ute etter mer kompetanse. SSB anslår at med dagens gjennomføringsandel vil mangle intil 90 000 fagarbeidere i 2035

– Når flere bedrifter melder om økt behov for kompetanse, kan det ha sammenheng med at flere bransjer opplever vekst og ser lysere på fremtiden. Det er positivt. Men at mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft kan også tyde på at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger. Derfor må næringslivet og utdanningssystemet samarbeide tettere, sier seniorrådgiver Pål Bakke ved NHO Møre og Romsdal