Nøkkeltall for Søre Sunnmøre 

Dette får Søre Sunnmøre

Torsdag klokken 10 la finansminister Siv Jensen frem forslag for statsbudsjettet for 2018. 

Dette får Søre Sunnmøre:

Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Møre- og Romsdal vil bli prioritert i 2018, herunder sikring av Gjerdeelva i Hareid kommune og skredsikring i Ørsta kommune. 

Transport 

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Søre Sunnmøre innebærer dette følgende oppgraderinger: 

Mindre tiltak på E39 med tilknytninger i Ørsta, Sula, Volda og Molde kommuner. 
- Utbedring av ferjekaier på sambandene E39 Festøya – Solavågen og rv 651 Volda – Folkestad i Ørsta, Sula og Volda kommuner, i forbindelse med innføring av nye ferjer.
- Bygging av undergang ved Ekset på E39 i Volda kommune.

TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
Møre og Romsdal er omfattet av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som omfatter syv fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene. 

Kyst

Regjeringen foreslår å bevilge 117,9 millioner kroner til å gjennomføre fiskerihavneprosjekter. Av dette settes 21 millioner kroner av til vedlikehold og 97 millioner kroner er foreslått til tiltak i fiskerihavner.
Gjersvika fiskerihavn (Sande kommune) – startes i 2018. 

Elektronisk kommunikasjon

Tilskudd til telesikkerhet og beredskap

Nærnett skrev onsdag at i Fosnavåg og Ulsteinvik sliter de med å få inn signaler over nødnettet. Nå foreslår regjeringen å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet- og beredskap. 
En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner.

Kilde: Sunnmørsposten 

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.