— Apoteket er et lavterskeltilbud

Irene Krumsvik ved Apotek 1 i Volda legger ikke skjul på at et samarbeid med fastlegene kunne ha vært bra for kundene. Foto: Mathias Hundeide Hamre

IKKE VRANGSYNT: Irene Krumsvik ved Apotek 1 i Volda legger ikke skjul på at et samarbeid med fastlegene kunne ha vært bra for kundene.
Foto: Mathias Hamre

Selv om apotekene forbedrer seg på flere fronter,
viker ikke Voldas innbyggere fra fastlegeordningen. 

NTB kom i april 2016 med en pressemelding med tall fra TNS Gallups Helsepolitiske Barometer. Den viser til befolkningens syn på apotekene. 84 prosent mener at en får gode råd på apoteket om legemidler og hvordan de skal brukes. Nesten seks av ti vil heller ta opp helsespørsmål med farmasøyten enn med fastlegen.

Leder i Allmennlegeforeningen Kari Sollien sier til NTB at befolkningen trenger både legen og farmasøyten for å få behandling og diagnostikk av høy kvalitet. Sollien mener at farmasøytene har god kompetanse på fagområdet legemidler.

Administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, sier til NTB at det arbeider 3000 farmasøyter på apotekene som har studert legemidler i tre eller fem år. Han sier at farmasøyter er samfunnets legemiddeleksperter, og at de har forutsetninger for å gi gode råd om legemidler og bruken av dem.

Fornøyd med fastlegeordningen


To forbipasserende forteller at de synes det hadde vært bra om det var mulig å gå til apoteket istedenfor legen med problemene sine. Imidlertid har de ikke noe imot dagens situasjon. 

– Vi drar til legen om det trengs og synes vi får bra nok hjelp av fastlegen, sier Simen Magnussen og Pernille Svendsby. 

Mailinn Corrado-Knutsen vurderer ikke apoteket som et førstevalg. 

– Skal du ha resept, må du til legen, så vi går til ham med alvorlige sykdommer. Hvis jeg ikke visste hva som feilte meg, ville jeg gått til fastlegen for å finne det ut, sier Corrado-Knutsen. 

– Vi er ikke en konkurrent til fastlegen


Irene Krumsvik ved Apotek 1 i Volda, er ikke fjern fra tanken om at apoteker og fastleger kan samarbeide om behandling av mennesker.

– Apoteket er et lavterskeltilbud i forbindelse med helseplager. Vi svarer så godt vi kan, men sender kunden av og til videre til legen. Apotekene må være flinkere til å sende videre dersom en mener at legen kan gjøre en bedre jobb. Vi er ikke en konkurrent til fastlegen men vi utfyller hverandre, sier Krumsvik.

Hun legger til at Apotek 1 har et veldig godt samarbeid med legene i Volda. 

– Flere ganger i uken er vi i kontakt med legene om medisinbruk for pasienter. Vi har en åpen kommunikasjon, men et samarbeid er ikke blitt satt i system, informerer Krumsvik. 

Mer makt til apoteket? 


Folk vil i høy grad overføre enkelte tjenester til apoteket. Eksempler på slike tjenester, er samtale om medisinbruk, testing for sykdommer og måling av kolesterol. Disse opplysningene kommer fra NTBs pressemelding. 

Irene Krumsvik opplyser om at det har vært forsøk på å måle kolesterol på apotek, men at man ikke kan printe ut medisiner mot kolesterol der. Likevel sier hun at man kan få en pekepinn på at noe ikke stemmer ved å gå til apoteket. For å få vite mer, må du til legen. 

– Vi har nok bedre tid enn legene til samtale om medisinbruk. I fremtiden vil det bli betalte tjenester på apotek, forteller Krumsvik. 

Apotek rett rundt hjørnet


Apotekforeningen påpeker til NTB at tilgjengelighet er en av årsakene til at folk ønsker råd på apotek.

– Vi er nok lettere tilgjengelige. Av og til kan vi svare på spørsmål man ikke trenger lege for å få svar på, sier Krumsvik ved Apotek 1.