– Unødvendig å måtte betale for noe man ikke kommer til å bruke

Ny avfallsordning på Søre

REAGERER: Arne Ola Grimstad er en av de som reagerer på de nye avgiftene til VØR. Foto: Benedicte Bratås

På nyåret får innbyggerne på Søre Sunnmøre en ekstra søppeldunk å forholde seg til. Fra januar skal renholdsverkene samle inn matavfall. Debatten om enda en dunk ved husene, og enda flere kroner til Volda og Ørsta Reinhaldsverk, VØR, har gått sin gang i media.

Tirsdag 9. oktober skrev Arne Ola Grimstad et leserinnlegg i Møre-Nytt om tematikken.

– Nå får jeg mer avgift fordi VØR vil sende ut brune dunker og hente inn matavfall. Saken er den at fra vårt hus sender vi så og si aldri matavfall, skriver Grimstad.

Han og familien har i alle år kompostert maten sin selv. Grimstad reagerer på at han må betale for noe han ikke har bruk for.

– Nå har vi en gul søppeldunk til glass og metall, grønn til restavfall, blå til papir og i tillegg en liten rød boks til elektronisk avfall. Jeg tror ikke vi kommer til å bruke den brune avfallsdunken. Vi komposterer alt av matavfall, også har vi katter og høner som spiser rester.

SNART FIRE SØPPELDUNKER: Nå har kundene til VØR tre dunker og en boks til elektronisk avfall, her skal det komme en til dunk med brunt lokk. 

Grimstad mener dette er en prinsippsak. Det er unødvendig å måtte betale for noe man ikke kommer til å bruke.

– 800 kroner er to kroner om dagen. Avgiftsmessig er det ikke noe problem for oss å betale. Men hva med de som sliter økonomisk, og de som bor alene og ikke klarer å fylle opp søppeldunken sin på en måned, spør han.

Tidligere fikk familien rabatt på årsavgiften fra VØR, fordi de komposterte selv.

– Denne ordningen gjelder fortsatt, men nå er det blitt slik at man må skrive kontrakt. Vi har ikke denne avtalen lenger, men det er noe vi vurderer å skaffe oss nå som de nye dunkene kommer.

Misfornøyd med informasjonen om endringen

Hvordan kundene til VØR fikk vite om den nye ordningen, er også noe Arne Ola Grimstad reagerer på.

– Det har vært en mangel på informasjon om de nye dunkene. Jeg fikk vite om dette gjennom avisene, og ikke gjennom VØR. Direkte informasjon til brukerne hadde vært det beste, mener han.

Grimstad mener det likevel er flere positive sider ved den nye matavfallsordningen.

– Sånn som det er nå, med matavfall i restavfall, kan det føre til lukt og skadedyr. Den nye ordningen fjerner dette problemet. Også er matavfall en ressurs som kan brukes i biogassanlegg. Den nye ordningen er også en økonomisk ressurs for renholdsverket.

– Forholder deg til samtlige brukere

– Den største forandringen er for miljøet, sier daglig leder Petter Bjørdal i Volda og Ørsta Reinhaldsverk, VØR.

SPENT: Daglig leder ved VØR, Petter Bjørdal, er spent på reaksjonene til innbyggerne til den nye ordningen. Foto: Benedicte Bratås

I oktober leverer VØR de nye beholderne for matavfall. Bjørdal er spent på reaksjonene fra befolkningen.

– Når du arbeider innenfor renovasjon, forholder du deg til samtlige brukere. Noen har etterlyst avfallsordning for mat. Andre liker ikke forandringer i det hele tatt.

Prisøkning på nyåret

Med den nye avfallsdunken øker også gebyrene.

– Avgiften på standardgebyr øker med 811 kroner. Avgiften på kompostgebyr øker med 650 kroner, opplyser Petter Bjørdal.

Dermed går standardavgift fra 2337 kroner til 3142 kroner i 2019. Avgift på kompostgebyr går fra 1864 kroner til 2514 kroner.

 

– Gebyret for kompostavtale har vært lavere enn standardgebyr i alle år. Dette har våre abonnenter vært kjent med, uten at mer enn ca. 90 av 9.000 abonnenter har benyttet seg av ordningen.

Debatten om enda en dunk ved husene, og enda flere kroner til VØR har gått sin gang i media.

– Ti nye abonnenter har bedt om kompostavtale etter at dette ble en diskusjon i media, sier Petter Bjørdal.

Fordelen med kompostproduksjon ligger i å produsere sin egen blomsterjord. Den er kortreist og generer lite transport.

– Fordelen med felles innsamling av matavfall er at her blir gassen brukt til biogass. Biogass som er raffinert til drivstoffkvalitet erstatter diesel i transportsektoren. Jorda benyttes til biogjødsel, eller liknende formål, sier Bjørdal.

Ressursene skal brukes, ikke brennes

Den største forandringen med ny dunk blir for miljøet. Bjørdal har store forhåpninger.

– Fjorårets nasjonale innsamling var på 39 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. VØR sin innsats har blitt analysert, og vi kom frem til en gjenvinningsprosent på 45 prosent. Med matavfall ender vi opp på 55-60 gjenvinningsprosent, alt etter hvor flinke innbyggerne er til å sortere ut det våtorganiske avfallet.

– Ressursene i maten skal brukes, fremfor å brennes. Matavfall blir gjort om til kompost og biogass, sier Bjørdal.

70 prosent av husstandene i Norge har tilgang på returordning for matavfall, ifølge Loop, stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Likevel har dette manglet på Søre Sunnmøre.

Petter Bjørdal mener dette handler om tradisjon, og varierer fra sted til sted.

– Oslo og Tromsø har samlet inn matavfall i årevis, mens det enda er nytt for flere store byer som Trondheim og Bergen.

NYE DUNKER: Her ligger de nye matavfallsdunkene hos VØR klare til utlevering. Foto: Frida Ravna Rømo

Over nyåret skal matavfallet fra Volda og Ørsta samles sammen med Ulstein, før det kjøres til biogassanlegget på Lillehammer.

Det ligger også i planene om et forbrenningsanlegg i 2020.

– Avfallsforbrenning innebærer å brenne avfall for å gjenvinne varme. Forbrenningsanlegg har vi fått tillatelse for. Vi ser også an hvordan forbrenningsanlegg senere kan inngå med et biogassanlegg. Men det ene er ikke avhengig av det andre, og planene om et biogassanlegg er fortsatt langt unna.