Ordføreren har bestemt seg for tomt til ny brannstasjon

Ordføreren i Ulstein har bestemt hvilken tomt som skal brukes til ny brannstasjon i kommunen, og den er i Ulsteinvik sentrum. 

Ordføreren i Ulstein, Knut Erik Engh, har nå bestemt at de likevel skal bruke ei tomt i sentrum til den nye brannstasjonen. I august sa han at han ikke var villig til å bruke denne tomta, men  etter å ha snakket med fagfolk har han ombestemt seg, melder Vikebladet.no

Fyller ikke dagens krav

– Vi trenger ny stasjon i kommunen. Den vi bruker i dag er fra 1965 og fyller ikke alle krav til HMS, sier brannsjef i Ulstein Arne Runar Vik til Nærnett

Det er flere årsaker til at de bør bygge ny stasjon i Ulstein. Dagens stasjon fyller ikke alle funksjoner som en brannstasjon skal ha hverken i dag eller i fremtiden. Den er altfor liten, og i ti år har feierne brukt midlertidige brakker. 

Har vært planlagt lenge

Det er ti år siden de begynte å planlegge den nye stasjonen.

– Den gangen var det ikke midler til å bygge ny, og brakkene de satte opp til feierne den gangen skulle være midlertidige, forteller Vik. 

Brannsjefen håper den nye stasjonen står ferdig i 2019.

– Og det blir en gledens dag, sier Vik.