Mange friske ideer i Møre og Romsdal

Tre Nye partier på Møre

De nye partiene har store ambisjoner for sunnmøre. Før fristen for innlevering av listeforslag som er 31 mars, har det kommet tre nye partier til fylket som vil bite fra seg.

Flere småpartier prøver nå å etablere seg i Møre og Romsdal. De partiene det er snakk om er Alliansen Norge, Liberalistene og Helsepartiet. De er kjent for noen, men ukjent for de fleste. Disse tre partiene er nye siden forrige stortingsvalg i 2013, og de sikter seg inn mot høstens valg der de håper på oppslutning. 

Friske ideer

Alliansen Norge ble stiftet i høst og er det man kan kategorisere som et sentrumsparti. Partiet ble til gjennom en debatt på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn der Debattforum Larvik, debattarrangør, hadde regien. Det ble blant annet spekulert i om Frps Christian Tybring-Gjedde var tiltenkt en rolle i partiet, men det har han selv avfeid blankt.

Ifølge Bjørn Christian Rødal, som er Alliansen Norges førstekandidat, er grunnen til at partiet eksisterer den unike muligheten som oppsto.

Bjørn Christian Rødal
OPTIMIST: Rødal tror Alliansen kan eksplodere utad om alt klaffer. FOTO: Privat

– Vi anså den nye politiske brytningstiden som preger Europa som en gyllen mulighet til å starte noe nytt. Alliansen har som mål å fange opp strømningene som kommer med disse brytningene. Vi kan ikke fortsette med globaliseringen vi har i dag. Globalisering er greit nok, men den blir mer og mer overnasjonal. Det systemet vi har i dag er ikke bærekraftig økonomisk sett. Vi vil at avgjørelser skal bli tatt lokalt, og av de lokale, sier Rødal til Nærnett.

Vi er en allianse av uavhengige

Desentralisering, lokalt selvstyre og nasjonal selvråderett er ikke fremmede ord for Allianse Norges førstekandidat.

– Vi fremmer personlige saker som hver kandidat brenner for. Man fremmer saker med navnene sine, så man ikke kan gjemme seg bak et partiprogram. Vi er gjeng av uavhengige kandidater som har kommet  sammen i en slags «allianse». Vi ønsker å være en folkebevegelse, ikke som andre partier.

Kan tilføre Møre og Romsdal mye

Rødal mener de har mye å bidra med i Møre og Romsdal. De sikter seg inn mot grasrota, og vil få det lokale til å blomstre.
– Landbrukspolitikk er veldig viktig. Å legge til rette for mer lokal vannkraftverk er noe som vi tenker er viktig. Gjøre det lettere å starte opp mikrovannkraftverk. Vi vil at folk skal produsere sin egen energi, som man senere kan sende til andre. Vi ønsker å sette ting på dagsorden. Presse politikere som allerede er profilerte til å ta stilling til temaer. Det er mye vi har lyst til å gjøre noe med.

Hårete mål

– Hvilke målsettinger har dere for det kommende stortingsvalget?

– Vi har som målsetning å få inn flest mulig kandidater på Stortinget. Vi mener selv at vi har et veldig stort potensiale og vi har gode sjanser for å komme over sperregrensen. Det kan bli et sjokk på størrelse med Trump og Brexit. Men det er bare opp til oss selv hvor bra vi gjør det. 

Alliansen Norges partileder Hans Lysglimt Johansen som tidligere blant annet har pratet varmt om den ferske amerikanske presidenten Donald Trump, skriver også på Allianse Norges hjemmesider at det å få Norge ut av EØS er en av hoved-holdepunktene deres. Til slutt vil Rødal legge til at styrking av heimevernet er noe som er viktig for ham.

Kardemommeloven

Det andre nye partiet som har kommet til fylket er Liberalistene. Liberalistene ble stiftet i 2014. De skal basere politikken sin på liberalisme i sin reneste form, og er den rake motsetningen til kommunisme.
– Vi mener at man skal stå mer fritt enn man gjør i dag. Litt som kardemommeloven vil vi egentlig ha det, forklarer nestleder for Liberalistene Møre og Romsdal, Kristian Stomsvik, kort til Nærnett over telefon. Liberalistene har nå 37 aktive medlemmer i Møre og Romsdal.

Norge til salgs

Kystpartiet er det siste nye partiet som skal stille liste i Møre og Romsdal. Partiet i seg selv er ikke så veldig nytt. Det ble startet i 1999, og har siden oppstarten vært mer eller mindre ut og inn av det småpolitiske bildet. Kystpartiet ble i grunnen startet som en reaksjon mot salg av Norge bit for bit, ifølge deres hjemmesider. De stiller seg også kritiske til EØS- og Schengen-avtalen.