Endring i partimålingene 

nye partimålinger

Det politiske barometeret endrer seg i rød-grønn retning. 

Ifølge InFact sitt partibarometer for 2017 holder de rød-grønne partiene på å gå fra den nåværende regjeringen. Senterpartiet skiller seg mest ut, med en oppslutning på 11,0 % og er nå nesten like store som Frp, med sine 11,1 %. Fortsatt er mye uvisst fram mot valget. Men hva sier egentlig folket på gata i Volda?

Sindre Welle

Hvorfor tror du partimålingene har endret seg?

– På grunn av regjeringsslitasje. Jeg tror Senterpartiet har kommet mer fram fordi de har profilert seg bra. De har også en god rovdyrpolitikk etter min mening, noe som jeg tror har mye å si for folk her. Men viktigst av alt tror jeg det endrer seg fordi jeg tror mange er uenige i den regjeringspolitikken regjeringen fører.

Vet du hva du kommer til å stemme?

– Jeg kommer til å stemme mot venstre, egentlig stemmer jeg enda mer rødt, men jeg tror jeg kommer til å holde meg for munnen og stemme rød-grønt for å sikre at regjeringen går.

Julie Abrahamsen

Hva kommer du til å stemme?

– Jeg er ikke helt sikker enda, men jeg har hørt at det er noen som heter de grønne. Så da tror jeg at jeg kommer til å stemme på de.

Hva er viktig for deg når du stemmer?

– Det er viktig for meg å skape et grønnere Norge, og å få noen nye lovendringer. Spesielt når det kommer til ruspolitikk. Jeg ønsker en åpen lovgiving for rus, som ikke sliter ut folk.

Monica Osvoll

Hva kommer du til å stemme?

– Jeg tror jeg kommer til å stemme Arbeiderpartiet.

Hva er viktig for deg når du stemmer?

– Arbeidsloven er viktig. Jeg synes det foregår mye sniking bort av rettigheter, og at det er en dårlig tendens i samfunnet. Det ønsker jeg at skal bort. Jeg ønsker et godt sosialdemokrati, men vil ikke gå så langt som å stemme Sosialistisk Venstreparti. 

Janne Leirstad Vike

Hva kommer du til å stemme?

– Jeg er veldig usikker på hva jeg kommer til å stemme, men jeg tror kanskje det blir Arbeiderpartiet.

Hvorfor tror du partimålingene har endret seg?

– Det er vel valgløftene som ikke er innfridd. De har kjørt en dårlig velferdspolitikk, en politikk jeg tror fungerer dårlig for både for de som stemmer blått og rødt.