Ungdommer må bevege seg mer

Volda ungdomskule

Kampanjen U-go skal motivere 15-åringer å gå eller sykle til skolen. 

NRK meldte i forrige uke at 15-åringer er for lite aktive. Det er anbefalt at ungdommer er aktive i 60 minutter daglig med moderat til intensiv innsats. Kun halvparten av ungdommene oppfyller denne oppmodningen. Fysiske aktiviteter alene er ikke nok, og det er anbefalt at ungdommene blir flinkere til hverdagsmosjonering som å gå eller sykle til skolen.

U-go, you get!

Kampanjen U-go skal motivere skoleelever til nettopp dette. Påmeldte klasser i U-go kan registrere egen innsats når det gjelder å gå, sykle eller skate i U-go-appen. Påmeldte klasser vil premieres for innsatsen. U-go er et gratis prosjekt for ungdomsskolene å delta på. Prosjektet blir finansiert blant annet gjennom Extrastiftelsen, Samferdselsdepartementet, kommuner og fylker. Målet er å øke hverdagsaktiviteten blant ungdomskoleelever. Dette skriver lokalavisen NyttIos.com

Kroppsøvingsansvarlig Gunnar Festøy ved Ørsta ungdomskole er enig i påstanden om at ungdommene har blitt mindre aktive. Frafallet fra organisert idrett øker på ungdomskolen. Gunnar Festøy syntes at tiltaket U-go er en god idé, for han ser at mange ungdommer blir kjørt til skolen. Ørsta ungdomskole har ikke deltatt på denne aktivitetskonkurransen.

VANDRELØST: Flere foreldre velger å kjøre elevene til skolen. Den nye kampanjen U-go ønsker å motivere til at ungdommene skal ta beina fatt. Her bilde utenfor Volda ungdomsskole. Foto: Eros Magnus Helle Coratti
​​​​​​

Ikke enig i påstanden

Kroppsøvingsansvarlig  ved Volda ungdomsskule Ove Krumsvik er ikke enig at dagens 15-åringer er for lite aktive.

- Jeg har inntrykk av at dagens ungdommer er fysisk aktive, sier han til Nærnett. Men vedgår at andelen som er passive har økt, med årene. Volda ungdomsskule har heller ikke deltatt på U-go-prosjektet, men de har deltatt i TINE-stafetten tidligere.

U-go er en konkurranse for å motivere ungdomskoleelever til å velge å gå, sykkle ol. til skolen. Hvis kommunen har åpnet for deltakelse, kan skolen delta.

Prosjektet ble arrangert første gang I 2017, og ble en stor sukssess.

Årets konkurranse blir arrangert 2.-31. mai