– Stor betydning for boligmarkedet og næringslivet, sier samfunnsøkonom ved NTNU

Jahn Haram

Fornøyd utleier: Jahn Haram leier ut huset til studenter. Hadde det ikke vært for de ville han vært nødt til å selge huset. Foto: Bastian Hvitmyhr

I fjor høst fikk studenter ved Høgskulen i Volda 97 millioner i studiestøtte av Lånekassen. Are Oust med doktorgrad i Samfunnsøkonomi ved NTNU mener studentene i Volda er avgjørende for den lokale økonomien.

Tall fra Lånekassen viser at ved høstsemesteret 2016 var det 2 039 studenter ved Høgskulen i Volda (HiVo) som fikk studiestøtte. Det samlede beløpet disse elevene fikk utbetalt på kun dette semester var på 97,3 millioner kroner.

Samfunnsøkonom Are Oust ved NTNU sier at man i stor grad kan se på Høgskulen som en hjørnesteinsbedrift for kommunen, og at den får stor betydning om man tar med pengene studentene legger igjen.

ARE OUST
ARE OUST: – Studenter er viktige for den lokale økonomien. Foto: NTNU, Trondheim.


– I tillegg til de direkte effektene så skaper studentene store indirekte effekter for kommunen. Antallet ansatte og studenter ved høyskolen er så stort at det er vanskelig å se for seg næringslivet i kommunen uten dem, sier Oust.

Høgskulen i Volda er den største høgskolen i Møre og Romsdal målt etter antall studenter. Høstsemesteret 2016 var det registrert 3 848 studenter ved skolen.

– Om kundegrunnlaget som bare studentene utgjør forsvant, så vil dette bety at det er plass til et lavere antall butikker, utleiere, frisører og spisesteder, mener Oust.

– Både studentene og ansatte ved Høyskolen handler varer og tjenester hos lokale bedriftene. Selv om studentene har litt lavere kjøpekraft per hode enn den andre befolkning forøvrig så er den ikke så lav, mener Oust.

Boligmarkedet
Are Oust har skrevet doktorgrad om leiemarkedet og leieprisene i Oslo og han sier studenter i meget stor grad er kjøpere av boligtjenester, mens resten av innbyggeren i kommuner i større grad eier.

– For de private som leier ut til studenter er dette utvilsomt et meget godt tilskudd til husholdningsøkonomien, sier Oust.

Studenter legger igjen over 97 millioner
Voldagrisen: Volda Kommune tjener mye på studentene. Illustrasjon: Bastian Hvitmyhr

Sikkerhetsnett som utleier
Jahn Haram fra Volda er blant dem som kjenner på virkningene av Høgskulen som en hjørnesteinsbedrift.

– Jeg har jobbet offshore som matros og i fjor da jeg mistet jobben var utleier delen viktig, forteller han.

«Hadde det ikke vært for at jeg leier ut hadde jeg måttet selge huset. Utleieinntektene har vært et sikkerhetsnett for meg.»

Etter å ha eid et hus i Legene ved sykehuset i ti år bestemte han seg, sommeren 2015 stod kjelleren ferdig renovert og han begynte å leie ut til studenter.

– Jeg hadde tenkt på det i flere år. Tenkte at det ville gi økonomisk lette, sier Haram

Selv om utleieinntektene gir ham en større økonomisk frihet, har det også gitt ham hodebry. 

– Det er alltid noe å tenke på. Alltid noen å ta hensyn til. Hittil har jeg hatt to lekkasjer. Dette blir jo da ikke bare problematisk for meg, forteller han.

Flere om beinet
Det er mange som Haram. Flere kjøper hus for å leie ut til studenter for et ekstra økonomisk sikkerhetsnett.

– En kompis av meg gjorde det samme som meg, leide ut kjelleren sin. Etter hvert kjøpte han seg også et hus som han nå bare benytter til utleie, sier Haram.

Haram fikk hjelp til å legge listen for pris.

– Samboeren til moren min hjalp meg med prissetting samt det formelle som å skrive kontrakt. Leiligheten er helt nyrenovert, så det har jo en verdi i seg selv, men prisen skal jo ikke være for høy heller, forteller han.

Ønsker å fortsette
Haram er nå snart tilbake i jobb. Han er fast bestemt på at han vil fortsette med å leie ut til studentene.

– Det er en trygghet. Jeg får betalt mer ned på lånet mitt i tillegg til at jeg er friere økonomisk. Hadde det ikke vært for studentene er det ikke sikker at utleiemulighetene hadde vært så gode. Da vet jeg ikke hva jeg skulle ha gjort da jeg stod uten jobb, sier han.

Sårbart for endringer
– Alle steder som har en hjørnesteinsbedrift som er så viktig som HiVo er for Volda er sårbare for endringer i rammebetingelser, sier Oust.

Han mener derfor at Volda er sårbar om det kommer endringer i skattereglene for utleie i egen bolig eller om distriktshøgskolene i fremtiden blir budsjettmessig lavere prioritert i konkurransen om de store skolene i byene.