Airbnb-utleiere må nå betale skatt - NHO:– Helt rettferdig

Skatteetaten

NYE REGLER: Leier du ut en boenhet i din egen bolig, hvor leieforholdet er kortere enn 30 dager, må du nå betale skatt. Foto: Oscar Henrik Biti Næss

Nå må alle som leier ut rom eller hybler i egen bolig betale skatt for dette.
4. april kommer skattemeldingen, og da vil utleieinntektene til boligutleiere tas med i regnskapet. Helt rettferdig overfor hotellnæringen, mener NHO i Møre og Romsdal. 
 

– Det er ikke urimelig at en må skatte litt av utleieinntektene.

Det mener Øyvind Skatvedt Robak, som selv leier ut et rom i Volda. Han har full forståelse for de nye reglene som kom i år, og er klar over at dette potensielt vil jevne ut prisforskjellene på markedet mellom Airbnb-enheter og hoteller.

– I og med at Airbnb er en farlig konkurrent for hotellnæringen, kunne det i verste fall betydd at enkelte hotell måtte legges ned, sier Robak.

Mindre gunstig å leie ut

Om du skal leie ut for eksempel en hybel eller et rom i egen bolig, må du melde inn 85 prosent av overskuddet ditt, og skatte 23 prosent av det. Du får også et sjablongfradrag på 10 000 kroner, noe som betyr at du ikke trenger å skatte dette. Disse reglene gjelder nå for korttidsleie i egen bolig som varer 30 dager eller mindre, tidligere var dette skattefritt.  

Kommunikasjonsrådgiver, Ernst Larsen.
Kommunikasjonsrådgiver for skatteetaten Ernst Larsen. Foto: Privat

– Utleiere må derfor forvente å betale mer skatt, det vil altså bety at lønnsomheten ved utleie vil bli noe mindre.

Det sier kommunikasjonsrådgiver fra skatteetaten, Ernst Larsen, som forklarer at formålet med bestemmelsen er å gjøre det likt for alle.

– Vedtaket fra finansdepartementet handler i bunn og grunn om en mer rettferdig skattelegging, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Du kan lese mer om vedtaket her: Skatteregler for korttidsutleie og regler for leie av fritidseiendom.

NHO: – Rettferdig overfor næringen

Torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal.
Torill Ytreberg, regiondirektør for NHO Møre og Romsdal. Foto: Nho.no

Regiondirektør for Næringslivets Hovedorganisasjon(NHO) Møre og romsdal, Torill Ytreberg, mener denne lovendringen er helt rettferdig. 

– Jeg syns det er helt riktig at de skal betale skatt, for de er i direkte konkurranse med den seriøse delen av næringen, understreker hun.

Hun tror nå at hotellnæringen vil bli mer aktuell for flere i fremtiden.

– Forhåpentligvis vil flere velge å benytte seg av hotellovernattinger. Kanskje blir det heller ikke like interessant å leie ut boliger på grunn av skatten. Vi håper nå flere vil bo på hotell, sier Ytreberg.