Ambulansetjenesten oppfyller ikke nasjonale mål

Ambulansetjenesten

Lang utrykningstid: Seksjonsleder for ambulansetjenesten i Volda, Erlend Bae er bekymret for at plasseringen av ambulansesentralen kan gå ut over responstiden. . Foto: Espen Langeveld

Ambulansesjefen i Volda støtter en flytting av ambulansestasjonen til Hovdebygda. 

Dagens ambulanser har aldri vært bedre, og kan gjennomføre mer akutt behandling fra ambulansebilen enn tidligere. Likevel klarer ikke ambulansetjenesten i Volda/Ørsta å oppfylle nasjonale mål om å nå pasienten innen 12 minutter.

- Målet er at fra alarmen går skal vi være ute i løpet av ett minutt fra garasjen, sier Erlend Bae, seksjonsleder for ambulansetjenesten i Volda. Han mener at slik ambulansestasjonen er plassert i dag, side om side med sykehuset i Volda, er det umulig for ambulansene å nå ut til alle deler av Ørsta innen 12 minutter. 

Vedtatt flytting til Hovdebygda

- Med utrykningskjøring bruker vi 10-12 minutter til Ørsta sentrum, så alt forbi sentrum mot Vartdal og lignende havner utenfor tidskravet i dag, sier Bae. Han forteller at Helse Midt-Norge har vedtatt flytting av ambulansestasjonen, fra Volda sykehus til Hovdebygda ved Lensmannskontoret, altså nærmere Ørsta sentrum. Dette fordi dagens plassering ikke er den mest optimale med tanke på responstiden. 

Erlend Bae, seksjonsleder for ambulansetjenesten i Volda. Foto: Rikard Thistel.

- Med plassering i Hovdebygda vil vi være plassert midt i området vårt. Vi vil oppfylle responstidskravet på en bedre måte ved å være der, mener Bae. 

- Skyver ulempene fra Ørsta til Volda

Jørgen Amdam, ordfører i Volda kommune, tror ikke løsningen på tidsutfordringen er å flytte stasjonen til Hovdebygda. Han mener dette heller blir å flytte problemet fra Ørsta til Volda. 

Jørgen Amdam, ordfører i Volda kommune. Foto: Espen Langeveld

- Utrykningstiden fra Hovdebygda til Volda og spesielt utkanten, vil bli forlenget tilsvarende av det som blir innkortet i Ørsta. Det som skjer nå er at man bare skyver ulempene fra Ørsta til Volda, sier Amdam. Ordføreren viser til eksempelet med Hornindal, som med flytting til Hovdebygda vil ha en utrykningstid på 35 minutter, altså 10 minutter lenger enn fra Volda. Dette vil, ifølge Amdam, sette Hornindal innenfor den røde sonen for utrykningstid, altså over 25 minutters-grensen i spredtbygde strøk.

Bae ønsker ikke å kommentere påstandene om at flyttingen av stasjonene er å flytte problemene, men viser til Helse Midt-Norges beredskapsanalyse som ligger til grunn for avgjørelsen. - Det er blitt gjort en vurdering av Hovdebygda som den mest ideelle plassen. Det er ulike meninger på hvordan ting skal vektes, men nå er det tatt en avgjørelse og da forholder jeg meg til det, sier Bae.

Analysen peker på Hovdebygda

Beredskapsanalysen fra 2018 tar for seg 66 ambulansestasjoner i Helse Midt-Norge, der den optimale plasseringen for hver stasjon blir vurdert. Analysen har sett på en antatt befolkningsvekst i Volda/Ørsta frem mot 2030 og har konkludert med at stasjonen som vil nå ut til flest folk bør være plassert i Hovdebygda. 

Lars Erik Sjømæling, seksjonsleder i Helse Møre og Romsdal, forteller at analysen baserer seg på responstids-anbefalingene på 25 minutter, som gjelder i spredtbygde strøk. - Alt er basert på at man skal få flest mulig innbyggere innenfor det området, det er det hele analysen går ut på. Vi finner da et optimalt punkt, og det har vi der, sier Sjømæling.

Byggingen av ambulansestasjonen i Hovdebygda skal settes i gang nå på våren, og regnes å være klar senhøsten 2019. 

  • 90 % av alle akutte utrykninger i tettbygde strøk skal nås innen 12 minutter.
  • Tettbygde strøk er definert som tettsteder mer enn 10.000 innbyggere.
  • I spredtbygde strøk skal tiden være på maks 25 minutter. 
  • Tiden måles fra et anrop til medisinsk nødtelefon 113 begynner å ringe til første ambulanse er på hendelsesstedet

Kilde: Helsenorge.no