Politiet er bekymret for ungdommenes holdninger til narkotika

Amfetamin

NARKOTIKA MER TILGJENGELIG: Politiet ser på sosiale medier og digitale verktøy som en utfordring i salg av narkotika. Foto: Creative Commons

I 18 narkotikadommer i Søre Sunnmøre tingrett var tiltalte bosatt i enten Volda eller Ørsta. Over halvparten av sakene omhandlet amfetamin.

Ifølge politiet har tyngre rusmidler som amfetamin blitt mer tilgjengelig. De sier at det ikke har vært en stor vekst av rusmisbrukere i området, men er bekymret for endrede holdninger til narkotika blant ungdom. I perioden 2017-2018 var det 18 narkotikadommer i Søre Sunnmøre tingrett, der ti av dem omhandlet amfetamin. Politietterforsker Erik Lind utdyper dette.

– I forhold til innbyggertall i Volda og Ørsta, så kan vi ikke si at det et stort og tungt rusmiljø i området. Det vi derimot ser, er en økning i pulverstoffer som dessuten følger trenden på landsbasis, forteller Lind.

– Sjeldent store beslag
I januar 2018 ble en mann i 30-årene fra Søre Sunnmøre arrestert for å ha oppbevart nesten fire kilo amfetamin. I mars 2019, ble han dømt til to år og seks måneder fengsel i tingretten. En kvinne i 50-årene som transporterte stoffet opp fra Oslo ble samtidig dømt til to år og åtte måneder fengsel.

– Amfetamin og cannabis er de stoffene vi kommer over i de fleste tilfeller, forteller Erik Lind.

Etterforskeren poengterer samtidig at så store beslag på flere kilo er sjeldent, og at vanlige store beslag på Søre Sunnmøre ligger på alt fra 100 til 300 gram.

Kynismen er en utfordring
Det som er en av de største utfordringene for politiet er kynismen i miljøet. Ungdommer vil tjene penger raskt, og handler deretter. I kombinasjon med ressurser som jobber med dette, har politiet noen utfordringer foran seg. Kollega av Lind, Pål Inge Olsen, ser på kynismen som en av de største utfordringene i miljøet.

POLITIETTERFORSKER ERIK LIND: Ser en økning i pulverstoffer i Volda og Ørsta. Foto: Politiet. 

– Det er en kort vei til raske penger. Miljøet har blitt hardere og tøffere med hensyn til trusler og pengeinnkreving, sier Olsen.

Han forteller videre at økningen i pulverstoffer kan skyldes holdningene til ungdommene. Mange har kastet seg på bølgen om legalisering av eksempelvis cannabis, som gjør det utfordrende for politiet. Politiet tror narkotikabruk er blitt mer akseptert blant ungdommene selv.

Lind tilføyer at sosiale medier kan være en annen og viktig årsak til holdningsendringer.

– Vi har ikke belegg for å stadfeste dette, men en teori kan være at sosiale medier inspirerer ungdommen. Musikk, filmer og digitale verktøy kan ha stor innvirkning på ungdommene, der man ser at narkotika blir fremstilt som noe positivt, sier Lind.

Ikke et holdningsproblem
Rustjenesten i Volda er ikke enig i politiets påstand om holdningsendringer blant ungdom. De opplever heller ikke en økning av narkotikabruk blant denne gruppen.

– Vi ser ingen spesielle trekk som tilsier at det er en voldsom endring i holdninger, eller en økning i rusmidler blant ungdom i Volda. Det er en stor diskusjon blant ungdommer knyttet opp mot legalisering, men vi sitter ikke på noen tall som sier at holdningsendringer er tilfelle, forteller Geir Sæther ved Rustjenesten.

Professor i sosiologi, Willy Pedersen på Universitet i Oslo, sier til forskningsmagasinet Apollon at norske ungdommer kan ha blitt påvirket av legalisering av cannabis i andre land.

– De er jo aktive på nettet, og følger med på forskning. I Norge har regjeringen drøftet modeller for å avkriminalisere bruk og besittelse.

Pedersen mener at ungdommen kan tro det er et tidsspørsmål før cannabis blir lovlig også i Norge, og at stoffet i realiteten er ganske uskyldig.

Stoff er akseptert
Politiet sier at det er tilgang på stoff der det er mange folk. Derfor bestemte Næravisa seg for å kartlegge aksepten til narkotika blant ungdom. På nattestid sist helg dro Næravisa for å oppsøke unge voksne i Volda og Ørsta. Ifølge de vi kom i kontakt med, er de enige i politiets påstander om holdningsendringer. De har ønsket å være anonyme i saken.

– Det er ikke bare den økende aksepten som er problemet. Det er et svært kontaktsøkende miljø, sier det ene mannen.

– Har du blitt tilbudt narkotika tidligere?

– Mens jeg har vært på jobb har jeg blitt spurt om å selge kokain for en annen, forteller han.

– Jeg svarte selvfølgelig nei og geleidet han bort, flirer han.

Kameraten hans forteller at flere i vennegjengen driver med stoff, og at det er akseptert.

– Jeg drev med stoff tidligere, men har tatt avstand fra det nå. Det er flere av vennene mine som fremdeles driver med narkotika, gjerne i forbindelse med fest. Vi klandrer ikke hverandre for at noen bruker det. Det er helt greit, forteller den andre mannen.

Politiet er ikke overrasket over de erfaringene Næravisa har gjort.

– Selgerne ønsker å tjene penger raskt, og tar kontakt deretter. De er kyniske og offensive med å nå ut til folk. Hvis ungdom allerede har drukket alkohol, er terskelen lavere for at man kanskje vil kjøpe narkotika. Det utnytter selgerne, forteller Erik Lind.