– Ikke kast gamle medisiner

Apotek-sak

LEVERER MEDISINER: Ingrid Øvstebø Dyrhovde (t.v) leverer gamle medisiner hos apoteket ved jevne mellomrom. For henne er ikke returordningen noe nytt. Her avbildet sammen med apoteker Irene Krumsvik. Foto: Siri Nilsen

Apoteker Irene Krumsvik synes det er viktig å spre informasjon om apotekets returordning, da gamle medisiner ofte havner i søpla eller blir skylt ned i do. Dette kan være svært miljøskadelig. 

Hvert år kastes omtrent 600 tonn medisiner i Norge. Kun halvparten leveres tilbake til apoteket, mens mye havner i søppelkasser og toaletter. Dette kan føre til uønskede utslipp i naturen. 

– Antibiotika, for eksempel, går inn i næringskjeden til organismene i havet og kan føre til forstyrrelser i hormonbalansen hos dyr, samt resistensutvikling hos bakterier, sier Irene Krumsvik, apoteker hos Apotek 1 i Volda. 

Der har de en jevn strøm av kunder som leverer tilbake medisiner de ikke lenger trenger, men Krumsvik vet at mye havner i søpla eller blir skylt ned i do. 

FOKUS: Apoteker Irene Krumsvik synes det er viktig å spre informasjon om returordningen ved å sette fokus på den, for eksempel gjennom Sjekk skapet-kampanjen.  Foto: Anne Reitan

– Leverer man inn gamle medisiner hos oss blir de grovsortert og sendt tilbake til våre leverandører, som videre forbrenner medisinene, forklarer Krumsvik. 

SORTERER: Etter at kunden har levert inn legemiddelrestene går apotekerne gjennom posene, sorterer medisinene, og sender dem tilbake til leverandør. Der blir de forbrent.  Foto: Siri Nilsen

Bruken av medisiner i Norge er økende, og noen hundre legemidler er allerede påvist i konsentrasjoner i innsjøer og hav.

Mange medisiner påvirkes ikke av avløpsrensing, og går direkte ut i hav og innsjøer hvor de kan påvirke organismen i havet. I følge helsenorge.no er det størst bekymring rundt hormonpreparater, antibiotika, smertestillende midler og medisiner mot angst. 

Hørt mange skrekkhistorier

– Leverer man medisiner hos oss unngår man også at medikamentene havner hos uvedkommende som kan komme til å misbruke dem, sier Krumsvik. 

Hun legger også vekt på at det er viktig å holde medikamentene utilgjengelig for barn, da mange medisiner kan ha andre og sterkere virkninger på barn enn på voksne. 

– Dette har man jo hørt mange skrekkhistorier om, så det er kjempeviktig at folk leverer inn igjen gamle medisiner. 

Hør hva Volda-innbyggere gjør med sine gamle medisiner: 

Sjekk skapet

Denne måneden har Legemiddelverket i samarbeid med Apotekforeningen, Legemiddelindustrien og Norsk Vann kjørt kampanjen "Rydd Skapet", hvor de oppfordrer til å se gjennom skap og skuffer, og kvitte seg med alt av medisiner man ikke lenger har bruk for. 

– Det er svært viktig at vi har kampanjer som disse for å sette fokus på viktigheten av ordningen, og for å spre informasjon, da jeg tror veldig mange ikke vet at en slik ordning finnes, sier Krumsvik. 

Alle apotek i Norge er pliktige å ta imot legemiddelrester, og hos mange apotek kan du også få egne returposer for nettopp dette. 

RETURPOSE: I disse posene kan man kaste legemiddelrester og levere dem hos apoteket. Du trenger ikke en slik pose for å levere medikamentene, en vanlig handlepose fungerer også helt fin. Foto: Anne Reitan

– Her kan man levere alt som inneholder legemiddel, forutenom sprøytespisser. Disse kan man pakke inn i en melkekartong eller plastboks og kaste i vanlig avfall, sier Krumsvik.