Denne kommunen er best på arbeidsledighet på Søre Sunnmøre

Kleven Verft

Kleven verft har hatt flere oppdrag som har ført til nye ansettelser. Foto: Arkiv.

Ulstein er den kommunen på Søre Sunnmøre som har hatt best utvikling i nedgang i arbeidsledigheten. Nav-leder peker på skipskontrakt som en av årsakene. 

–  August måned er den beste vi har sett på mange år, sier Anders Hammer, Nav-leder for Hareid, Sande og Ulstein.

Arbeidsledigheten i august var lavere enn året før. Det viser ny statistikk utarbeidet av NAV. I utgangen av august i år var det 65 100 helt arbeidsledige i landet. Det tilsvarer en nedgang på nærmere 8000 siden året før. 

I 13 av kommunene i Møre og Romsdal har ledigheten gått opp, blant annet i Volda og Ørsta kommune.

Motsatt er det i Ulstein kommune. I august i fjor var  det 213 arbeidsledige i kommunen. I år er det kun 135 helt ledige, altså er det en nedgang på mer enn en tredel. 

Samlet var det 3 065 helt ledige i Møre og Romsdal ved utgangen av august. 

– En utvikling vi hadde sett for oss 

Hammer er ikke overrasket over utviklingen i Ulstein, men peker på en kommune med et uavklart arbeidsmarket.

– Den høye ledigheten i Ulstein hadde sin start i oljerelatert næring. Det er noe som har vært spesielt for oss som en liten kommune på Søre Sunnmøre og som har vedvart lenge for oss.

Positiv utvikling: Nav-leder Anders Hammer tror ikke arbeidsmarkedet i Ulstein er avklart, til tross for positiv utvikling.
​​​​​​

Han mener at det i de lange linjene har vært en positiv utvikling, men at det er vanskelig å forutse fremtiden. 

– Dette er en utvikling vi hadde sett for oss. Ettervirkningane av olje-krisa er likevel ikke over for vår del. Mange selskap er fremdeles i omstrukturering for å finne nye marked for sine produkt.

Uavklart arbeidsmarked

Selv om kommunen har øyefallende positive tall er Nav-lederen klar på at Ulstein kommune har et uavklart arbeidssmarked.

– Jeg tror ikke at arbeidsmarkedet er helt avklart for Ulstein kommune. Det er mange komplekse sammenhenger som spiller inn, og det kan fort snu, sier Hammer. 

Han tror det er mange årsaker til at Ulstein likevel har sett en positiv utvikling. 

– De etablerte verftene har hatt mange i arbeid. Blant annet Ulstein verft og Kleven verft. Kleven verft har blant annet hatt oppdrag fra Hurtigruten. Men det er nok mange forhold som kan spille inn på dette, sier Hammer.

Har ansatt flere arbeidsledige

Kleven verft i Ulstein har hatt flere større prosjekt siden august i fjor som har ført til at de har ansatt flere.

— Bygging av ekspedisjonsskipa Roald Amundsen og Fritjof Nansen har ført til at Kleven Verft har oppbemanna frå august 2018 til august 2019, skriver HR-direktør Monica Nipen til Nærnett. 

I perioden fra august 2018 til august 2019 har de ansatt 2 lærlinger, 2 TAF-elever og 13 andre. 

— Av 13 nytilsettinger var 5 arbeidsledige eller kom rett fra utdanning, sier Nipen. 

Verftet bidrar også på andre måter, påpeker HR-direktøren.

— Vi leier inn personer med kompetanse som vår region ikke har. Ved at våre tilsette jobber tett med innleid personell så får vi til stor grad av kompetanseoverføring. Det gjelder spesielt innredningskompetanse på cruiseskip.

Sjekk din kommune her