Færre uten arbeid i Møre og Romsdal

FOTO: NAV Ørsta

SYNKER: Arbeidsledigheten syker i Møre og Romsdal. Fylkedirektør i NAV sier ungdom under 30 år skal få ekstra prioritering av etaten. FOTO: NAV Ørsta

NAV melder om den laveste andelen arbeisløse på to år i Møre og Romsdal. 

I august 2017 var det 3 895 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Ifølge NAV utgjør det 2,8 prosent av arbeidsstokken i fylket.

Dette utgjør en nedgang i abeidløshet på 14,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Færre uten arbeid

Arbeidsløsheten i Møre og Romsdal ligger på 2,2 prosent for kvinner og 3,2 prosent for menn.

NEDGANG: Arbeidsløsheten har vært lavere i 2017 sammenlignet med tidligere år. 

Aldersgruppen 30-39 år har høyest ledighet med hele 1045 arbeidsledige. 

Ungdom under 30 år er ei aldersgruppe som har spesielt høg prioritet i NAV sitt oppfølgingsarbeid.Blant yrker er det størst prosentvis fall i arbeidsløysa innan yrkene ingeniør og IKT-fag

Skriver fylkesdirektør, i NAV Møre og Romsdal, Stein Veland i en pressemelding.

Slik er antallet arbeidsledige i fylket:

  • Sunnmøre - 2188
  • Romsdal - 801
  • Nordmøre - 906

Hele landet

Pilene peker nedover i hele landet. I august var det totale tallet for arbeidsløse i hele Norge på 73 918. Det utgjør 2,7 prosent av hele landets arbeidsstokk.

Najonalt er endgangen i arbeidsløse på 12,7 prosent samenlignet med samme periode i fjor. 

Slik er tallene for hele landet:

 

Bastian Lunde Hvitmyhr

Bastian Lunde Hvitmyhr

Les flere artikler fra Bastian Lunde Hvitmyhr.

Journalistikkstudent ved Høgskulen i Volda