Fergene får AutoPass-løsning

Skjerdump fra "Pressemelding AutoPASS ferje"

Den nye autopassordningen for ferger som ble innført den 1. januar er lett å bli forvirret av. Dette er ordningen:

Prosjektleder nasjonalt for autopassordning for ferger, Dag Hole. Foto: Dag Hole
Prosjektleder nasjonalt for
"AutoPASS for ferger", Dag Hole
Foto: Dag Hole

Autopass-fergekortet er allerede tatt i bruk, og kan brukes i deler av Møre og Romsdal. Man kan nå enten betale med Autopass-brikke eller Autopass-fergekort, avhengig av hvilket fergesamband man benytter i tillegg til dagens betalingsløsninger.  

Autopass-fergekortet skal knyttes sammen med Autopass-brikken, som vi kjenner til fra bompengeverden, til en felles “konto” hvor forskuddet man må innbetale for å få rabatt på fergene står. På denne kontoen kan kundene få oversikt over gjennomførte reiser og innbetalt forskudd. Systemet for bompenger og fergesambandene har ikke blitt knyttet sammen ennå, men vil bli det så fort kontoen blir integrert med Autopass-brikken.  

Statens vegvesen er ansvarlige for det nye betalingskonseptet "Autopass for ferge". Fram til 1. juni skal de gamle verdikortene og storbrukerkortene gradvis fases ut. Du kan altså bruke de gamle verdikortene ut juni 2019, men etter denne datoen må du ha det nye Autopass-fergekortet for å få rabatt. Autopassordningen gjelder for mesteparten av landet, med noen unntak.  

Forskjellige tidspunkt

- Innføring av ordningen vil skje på ulike tidspunkt, alt ettersom når det kommer nye kontrakter om drift av de ulike fergestrekningene. Dette er fordi de nye kontraktene starter på ulike tidspunkt. Inntil da blir Autopass-fergekortene anvendt, og disse kan brukes over hele Møre og Romsdal, samt store deler av landet, forklarer prosjektleder nasjonalt i “Autopass for ferger” Dag Hole.

På ferga mellom Volda og Folkestad vil den nye kontrakten starte 1. januar 2020. Da vil “Autopass”-brikken tas i bruk der. Da blir det gratis for passasjerer å ta ferge, mens prisene per kjøretøy øker. På ferga mellom Molde-Vestnes vil det ikke skje noen endring før i 2021.

Autopass-fergekortet gjelder på de fergesambandene med betaling for både passasjer og kjøretøy, mens Autopass-brikken derimot gjelder på sambandene hvor man kun betaler for kjøretøy, skriver Statens vegvesen i sin pressemelding for “Autopass-betaling på ferger”.

Avgjørelsen om å innføre “Autopass” tok Stortinget i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) for 2023. Hole forteller at ønske om et felles betalingssystem har vært diskutert i lang tid, og at målet for ordningen er at den skal bli anvendt alle stedene hvor verdikortet brukes i dag.

Blir det dyrere?

Dag Hole forklarer at hvorvidt det blir dyrere eller ei kommer til å avhenge av hva slags reisende du er. Det blir gratis for passasjerer, men det blir dyrere for kjøretøyet:

- Det vil bli en prisøkning på rundt 30 prosent per kjøretøy, som kan høres ut som ganske mye, men dette tilsvarer prisen på at du skulle hatt med deg en ekstra passasjer. De som dermed vanligvis har med seg passasjerer vil derfor spare, forklarer Dag Hole.

De aller fleste sambandene er fylkesvegsamband, og det er fylkeskommunene som bestemmer når brikken skal tas i bruk der det er fylkessamband. Dette gjelder blant annet Volda-Lauvstad ferga.

- Grunnen til at flere av fylkeskommunene har utsatt å ta i bruk ordningen er fordi det er mange som er redde for hva slags kostnader det vil få for næringslivet (tungtransport) og pendlere. For de som vanligvis bare er én vil det altså bli en prisstigning. Det vil veldig ofte være sånn at noen kommer bedre ut enn andre, og statistisk sett har passasjerbiler vanligvis passasjerer.

Hva er skjer med de som jobber på fergene?

Det er fergeselskapene som avgjør hva slags løsning de skal ha for innkreving av betaling, og det er dermed de som avgjør hva som skjer med mannskapet som vanligvis står for dette:

- I veldig mange tilfeller betyr ordningen at mannskapet kan bruke tiden til andre ting som yting av service og sikkerhet.

- Dessverre har ordningen blitt en mye mer komplisert sak enn vi ønsket og det har blitt en del forvirring, forteller Dag Hole.

Dette er de syv fergesambandene:

  • Halhjem-Sandvikvåg
  • Arsvågen-Mortavika
  • Anda-Lote
  • Flakk-Rørvik
  • Brekstad-Valset
  • Bognes-Skarberget
  • Drag-Kjøpsvik

Autopassordningen:

  • Autopassordningen går altså ut på at det skal innføres en ny autopass-brikke som betaling for ferjene.
  • For at trafikantene skal slippe å betale et forskudd til to forskjellige ordninger, skal man altså bytte til et nytt verdikort.
  • AutoPASS for ferje innebærer at kunden må ha AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort, for å fortsatt få rabatt avhengig av hvilket ferjesamband man benytter.