Vestlandsnytt med økning i opplag i år

test

GENERELL NEDGANG: Papiravisene fortsetter å synke i opplag. (Foto: Arkiv)

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har publisert opplagstallene for norske aviser, fra første halvår. 

– Vi hadde egentlig ikke en nettavis før våren 2018. Da fikk vi også tilbudet om plussaker, som har gitt oss en grei vekst. 

Det sa Endre Ivar Vorren, redaktør i Vestlandsnytt.

Vestlandsnytt hadde nest størst opplag av papiraviser på Søre, med 4454 aviser. Møre-Nytt hadde størst opplag blant avisene på Søre med 4800 aviser. Men i motsetning til Møre-Nytt hadde Vestlandsnytt også en økning i opplag av papiraviser. 

REDAKTØR: Endre Vorren sier at Vestlandsnytt fortsatt vil prioritere papiravisen. (Foto: Bjørnar Torvholm Sævik/Vestlandsnytt)

Vestlandsnytt hadde også en økning i digitale opplag. 

– Veksten takker vi den digitale satsningen for. 

Selv om Vorren takker nettavisen for økningen, sier han likevel at Vestlandsnytt vil fortsette med prioriteringen av papiravisen. 

– Avisen vil fortsatt være viktig. Vi får de fleste annonseinntektene våres fra papiravisen. 

Også økning på landsbasis

På landsbasis har digitalopplaget økt med ni prosent totalt, mens papiropplaget har sunket med 10,5 prosent. 

Administrerende direktør i MBL, Randi S. Øgrey er fornøyd med tallene. 

– Norske medier er en viktig del av folks hverdag, derfor er det positivt at mediehusene fortsetter å få med seg leserne over på de digitale flatene. 

Totalopplaget i Norge har økt med 0,9 prosent, hvilket tilsvarer 2,29 millioner opplag. 

– At brukerne er villig til å betale for det gode innholdet, lover godt fremover, sier Øgrey til mediebedriftene.no.

Her er en liste over avisene på Søre sitt totalopplag:

1. Møre-Nytt - 4746 opplag

2. Vestlandsnytt - 4471 opplag

3. Vikebladet Vestposten - 4169 opplag

4. Møre - 2967 opplag

5. Synste Møre - 2045 opplag