Sprengt budsjett for Botnavegen

Utbedringen av Botnavegen vil koste mer enn forventet.

Kostnadsrammen på prosjektet var på ca. 23 millioner kroner, men er forventet til å øke betraktelig. Dette kom frem i kommunestyremøtet 27. februar.

— Vi er fortsatt i pluss på 500 000 kroner, men det er fortsatt mye som må gjøres videre, sier Pål Are Vadstein, kommunens prosjektleder ved utbyggingen av Botnavegen.

Oppstått uforventede situasjoner

Årsakene til de økte kostnadene er flere. Blant annet har det blitt gjort funn av forurensning av miljøgifter og avfall i veien.

— Avfallet ble oppdaget i fjor, og mye er nå fjernet, sier Vadstein.

I tillegg viser det seg behov for større mengde med naturstein, enn de først trodde. 

Ulike tiltak for å spare

Ulike tiltak kom frem på møtet, for at kostnadene ikke skal øke ytterligere. Prosjekt som i utgangspunktet skal gjennomføres kan bli stoppet. 

Det er planlagt et sanitæranlegg der rørene til anlegget skal legges under Botnavegen. 

— Hvis kostnadene blir for høye, kan planen om sanitæranlegget avsluttes, forteller Vadstein.

En annen mulighet er å ikke asfaltere hele strekningen. Vegen innenfor Storelva vil da ikke bli asfaltert.

— Vi ser hele tiden på nye løsninger. Alt er ikke klart fra starten av, og man kan finne bedre løsninger fortløpende i prosessen, forklarer Vadstein.

Vedtaksmøte 13. mars

Vadstein forteller videre at konkrete tall er noe de ikke har enda. 

— Det er umulig å si hvor mye det vil koste til slutt, men vi vil komme med ny vurdering av prosjektet på vedtaktsmøtet 13. mars.