Fler och fler tar upp forbrukslån. Bankchefer uppmanar folk om att ta ansvar för sin ekonomi.

Lommebok

Illustrasjonsfoto: Oliver Bellinder

Trots att norrmänn har höga löner och arbetslösheten i Norge är låg ökar antalet personer som tar upp forbrukslån.

Finanstilsynet presenterade nyligen en rapport som visar att andelen forbrukslån i Norge växer. Det är något chefen för privatmarknad vid Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Andre Skotheim ser mycket av, och som han tycker folk borde vara mer försiktiga med. Han ser att väldigt många förstör sin ekonomi genom att få stora skulder med höga räntor.

Andre Skotheim
Banksjef sal og marknad Andre Skotheim Foto: Sparebank1 Søre Sunnmøre

– Oftast så kommer folk till oss efter att de tagit upp krediter för att försöka ordna upp i sin ekonomi. Ibland kan vi hjälpa dem, men i vissa tillfällen är det tyvärr för sent. Lån med höga räntor som man ofta ser hos kreditföretag är något man helst borde undvika, och bör vara försiktig med, berättar Andre Skotheim.

Sparebanken1 erbjuder också sina kunder forbrukslån och är tydliga på att det är upp till individen själv att styra sin ekonomi.

– Vi pushar inte det på våra kunder men ser att det i vissa tillfällen kan vara behov för ett sådant lån.

Råder folk till att spara mer

Skotheim säger till Nærnett att han tycker att fler borde spara mer av de pengarna som de får tillbaka.

– Jag ser att fler och fler väljer att spara sina pengar och det är bra. Men tyvärr är det många som inte sparar eller som sparar för lite. Bostad och pensionssparkonto är de vanligast sparformerna bland våra kunder.

Över en tredjedel använder pengarna på semester

Förra veckan fick de flesta norrmänn veta hur mycket de skal få tillbaka på skatten.
Många får skattepengarna i början av sommaren och i maj eller juni får de flesta utbetalat sina feriepenger. Forbrukerbarometeret IPSOS gjorde förra sommaren en undersökning på uppdrag av DNB för att ta reda på vad folk skal använda sina feriepenger till. Det visade sig att 35 procent skulle använda det på semestern och att 22 procent av befolkningen inte hade bestämt sig.

– Bestämmer man sig för att spara de extra pengarna som dyker upp under sommaren finns det många saker man ska tänka på säger Skotheim.

Bland annat berättar Skotheim om att det är viktigt att tänka på att sprida risken så brett som möjligt.

– Det händer att ser vi att folk investerar i den samma branchen som de arbetar i. Då utsätter man sig för en stor risk om företaget skulle få ekonomiska problem eller gå i konkurs. Därför är det viktigt att noga fundera på var man placerar sina pengar och vilken risk man är villig att ta.

Fonder på uppgång

Bjørn Erik Sættem, sparekonom i Nordnet Bank säger att fler och fler norrmänn väljer att spara i fonder.

– Vi ser en jämn ökning i fondkunder, fler och fler arbetstagare får inskudspensjon som är en slags fondsparing. Ca 1,4 miljoner personer som arbetar i privat sektor har inskudspensjon med fritt val av fond. Det vill säga att man väljer själv vilken sorts fond pengarna skall placeras i. Ca 1 miljon personer har idag ett eget privat fondkonto.

Tre månadslöner på kontot

Line Bjerknes som är bankchef på Sparbanken Møre avdelning Ørsta.

– Det är viktigt att ha en buffert. Jag skulle rekkomendera alla att ha en reserv för att kunna täcka oförutsedda utgifter. Vi ser att det finns många tillfällen när våra kunder är i behov för extra pengar. Det kan vara att man behöver ersätta en tvättmaskin eller något annat som man inte har varit föreberedd på.