Brunvoll med nye kontrakter

Brunvoll har signert kontrakter på framdrifts-, manøvrerings- og kontrollsystem til tre linebåter med en samlet verdi på 21 millioner norske kroner.  

Kontraktene er gjort med Vaagland Båtbyggeri AS for en linebåt til rederiet H.P Holmeset AS og med Tersan Shipyard i Tyrkia for to linebåter til rederiet Ervik Havfiske AS. Leveransene skjer innen første kvartal av 2019. 

- I et krevende marked med sterk konkurranse om kontraktene generelt er Brunvoll’s fokus på kontinuerlig utvikling av driftsoptimale og driftssikre løsninger avgjørende for å lykkes, sier Odd Tore Finnøy, CEO i Brunvoll
Group i en pressemelding.