Goksøyr tror på selvstendig Herøy

Dårlig oppslutning om folkeavstemmingen

SKUFFET OVER VALGDELTAKELSEN: Arnulf Goksøyr mener det var dårlig oppslutning om folkeavstemmingen. Foto: Hærøy kommune

Folket har talt, men selv om Sande fortsatt vil ha en storkommune klarer Herøy seg alene. 

– Ja, det var dårlig oppslutning.
  Det sier Herøys ordfører, Arnulf Goksøyr, etter mandagens rådgivende folkeavstemming om Herøy og Sande skal slå seg sammen. For når tallene ble klare viste de en valgdeltakelse på 21,35 prosent i Herøy. Et knapt flertall gikk for å være alene. 

– Ingen grusom motstand 

51,6 prosent stemte altså nei. Herøy-ordføreren mener resultatet kan tolkes på flere måter. 
  – Jeg tenker å tolke det som at folk er fornøyde med å være en egen kommune. Så er det er heller ikke noen grusom motstand mot å være med på en felleskommune. 
  Men å gjøre mening ut av en folkeavstemming med så få stemmer, er ikke bare enkelt. 
  – Det vitner om at folkeavstemmingen burde ha et supplerende tiltak, for eksempel en folkehøring eller en opinionsmåling for å høre hva folk synes. Dette blir etterpåklokskap til refleksjon, men en kombinasjon vil være fornuftig for å få et tydelig svar, sier Goksøyr, og sier at jobben med kommunereformen nå er over.
  – Det er ikke aktuelt å gjøre noe mer nå enn det som er gjort. Vi ba om råd og det har vi fått, nå legger vi fram det resultatet. 
  Kommunestyret vil ta stilling til saken 9. mars. 

Tror folk er trøtte av kommunereformen

I Sande kommune ga folkeavstemmingen klare svar. 58 prosent ville ikke ha sammenslåing, mens 40 prosent stemte for. 
  – Det ble et rimelig greit og klart resultat, som i grunnen taler for seg selv. Vi i kommunestyret har vedtatt folkeavstemming, så svaret tar vi til etteretning, sier ordfører Dag Vaagen. 
  Men også her var valgdeltakelsen lav. 39, 5 prosent av innbyggerne gikk til urnene. Det overrasket ikke ordføreren. 
  – Det var ikke uventet at deltakelsen ville ligge i det sjiktet. Sist vi hadde folkeavstemming var vi på 42 prosent, så mange er kanskje trøtte av kommunereformen. 

GIR SEG IKKE PÅ STORKOMMUNEN: Sande-ordfører Dag Vaagen tror på en storkommune mellom Sande, Herøy, Hareid og Ulstein over tid. Foto: Sande kommune

Delte meninger om femmerkommunen

Sandes standpunkt i kommunereformen var tidlig en storkommune bestående av Herøy, Hareid, Vanylven og Ulstein. Hareid, Herøy og Ulstein har vært negative til en slik storkommune. Men Sande er fortsatt positiv til løsningen. 
  – Det har vært vårt primære standpunkt. Det lar seg nok ikke realisere på kort sikt, men det kan jo dukke opp igjen over tid. Vi står på det vedtaket og Fylkesmannen har pekt på det som en ønsket løsning, sier Sande-ordfører Vaagen.
  Arnulf Goksøyr har ikke troen på en femmerkommune:
  – Når Herøy, Hareid og Ulstein tidligere har sagt nei til storkommunen er det lite sannsynlig at Sande kan overgå de tre kommunene.
  For Goksøyr kan Herøy godt bestå som egen kommune. 
  – Vi har en ok økonomi. Så selv om vi har arbeidsledighet på grunn av offshore-krisen, leverer fiskerimiljøet gode resultater. Vi har heller ikke store problemer med å trekke til oss dyktige fagfolk. Det er robuste fagmiljøer og en balansert økonomi som er viktig i kommunereformen. Vi sover godt om natten som et selvstendig Herøy, avslutter ordføreren.