Uenige om eiendomsskatt

Gunnar Strøm fra Volda SV og Roald Espset fra Volda Frp møttes torsdag ettermiddag til debatt om eiendomsskatt på Høgskulen i Volda.
 

Se hele debatten øverst i saken.

Eiendomsskatt ble innført i Volda kommune i 2014. Da ble det vedtatt at det skulle søkes om å avvikle den til 2019. I desember i fjor vedtok derimot kommunestyret å videreføre eiendomsskatten.

– Hvorfor betaler folk fortsatt eiendomsskatt i Volda?

– Hvis vi ikke hadde hatt eiendomsskatt måtte vi kuttet i velferdstilbudet som vi får med de 20 millioner kronene vi får av eiendomsskatt i Volda hvert år, sier Gunnar Strøm.

MOT EIENDOMSSKATT: Førstekandidat for Volda Frp Roald Espset vil ha vekk eiendomsskatt. Foto: Skjermbilde.

– Tallet er 18 millioner kroner. Volda har gått i driftsoverskudd med godt over 20 millioner kroner i året. Vi har nå litt over 150 millioner kroner stående på konto. Vi mener det ikke lenger er nødvendig å ha eiendomsskatt, svarer Roald Espset.

I 2017 fikk Volda inn over 13 millioner kroner fra eiendomsskatt.

Hvordan skal Volda da spare inn millioner hvis man fjerner eiendomsskatten?

– Vi trenger ikke å bruke de pengene, vi har allerede et overskudd fra driften. Med å prøve og være fornuftig med pengebruken vil vi kunne klare oss uten eiendomsskatt, sier Espset.

– To ganger har Volda havnet på ROBEK-listen, begge gangene mens høyre-siden har vært med makten. To ganger har vi kommet vekk fra den, begge gangene med en venstre-siden ved makten, sier Strøm.

FOR EIENDOMSSKATT: Gruppeleder Volda SV Gunnar Strøm er for eiendomsskatt. Foto: Skjermbilde.

– Det er mulig å drive en kommune på forskjellige måter. Hvis man driver en kommune slik at man ikke tenker på å være fornuftig og rasjonell i sin drift, da kan man jo selvsagt ha eiendomsskatt, sier Espset.

De som er enslige sliter kanskje med å betale eiendomsskatten, er det urettferdig?

– Det finnes noen som sitter med stor eiendom og hus som de har arvet, dem ønsker vi ikke skal rammes. Man kan søke om fritak slik at de slipper å betale skatten. Økonomer mener i dag at største problemet med norsk økonomi er at vi skattlegger inntekt, men skatter ikke eiendom, sier Strøm.

– Det er vanskelig å se hvordan dette skal være sosialt rettferdig, svarer Espset.

Er det rettferdig at Hornindal som ikke har eiendomsskatt nå vil få det ettersom de blir slått sammen med Volda?

– Man har egentlig ingen valg. Hvis man ikke skal redusere på velferden i Volda, så må man fortsette med eiendomsskatten. Hornindal har ikke eiendomsskatt, men de kommunale avgiftene er dobbelt så høye enn det vi har i Volda. Voldingene betaler mindre per hode enn de fra Hornindal, sier Strøm.