Defekt autovern kan koste liv

Defekt autovern kan koste liv

LIVSFARLIG: Slike autovern kan dele bilen din i to, ifølge Vegtilsynet. FOTO: Håkon Kvam Lyngstad 

Nærnett har undersøkt autovern på Søre Sunnmøre, og funnet flere feil. I verste fall kan rekkverket dele seg i to, og spidde hele bilen.

Tidligere denne måneden advarte Vegtilsynet om defekte autovern de mente kunne være et landsomfattende problem. I egne stikkprøver oppdaget Nærnett flere ulike feil i sikringa langs E39 i Ørsta kommune.

Særlig på strekningen fra Festøya fergekai til Vartdal, fant Nærnett større defekter. Mest alvorlig var manglende bolter i sammenføyningen på et autovern ved Vartdal plast.

LES OGSÅ: Skummel sving til besvær 

KAN SPLITTES: Denne feilen ved Vartdal plast, hvor fem av åtte bolter mangler i sammengøyninga, er en av de mest alvorlige Nærnett fant. 
FOTO: Håkon Kvam Lyngstad

– Dette er en alvorlig feil, ettersom rekkverket blir svekket i skjøten. Ved påkjørsel kan autovernet dele seg, og rekkverksenden kan gå inn i kjøretøyet, sier vegfaglig rådgiver i Vegtilsynet, Kenneth Lyngsgård.

– Bør ikke stå for lenge

Lyngsgård har sett på bilder av feilene, og mener det illustrerer utfordringen med å montere og vedlikeholde rekkverk.

– Alle disse feilene skal rettes, og bør ikke bli stående for lenge. Det kan se ut som at stolpene er gamle, og at det har vært sånn en stund.

Likevel understreker han at så lenge det ikke mangler flere senterbolter på rad, er det et langt mindre problem enn om en av de åtte korte boltene i sammenkoblinga av vernet mangler. 

Vil ha system

Hvorfor boltene faller ut, har Lyngsgård ingen god forklaring på.

– Vi lurer på det samme selv. Derfor ønsker vi at Statens Vegvesen skal ha et system som avdekker og kartlegger omfanget av disse manglene, samt å se på årsak til hvorfor det skjer. Da kan man kanskje forebygge det, sier han.

På strekningen hvor det ble oppdaget flest feil, fra Vartdal og nordover mot fergeleiet, er det 80-sone store deler av veien. 

Samtidig er det flere bilister som har det travelt med å rekke ferga.

Strekningen vi undersøkte, fra Liadal til Festøya fergekai, har de siste ti årene vært åsted for hele 45 trafikkulykker. Dette på en strekning som er kun 25 kilometer lang. 

Reiser man i motsatt retning på E39, sørover fra Volda til Kalvassvatnet, er det kun registrert 13 ulykker i samme tidsrom, på cirka like lang distanse. Dette viser tall Vegvesenet selv har registrert.

SPRUKNE PÅLER: Denne typen feil er det mange av langs E39. De kommer av at pålene råtner, og sprekker opp.
FOTO: Håkon Kvam Lyngstad

Må fanges opp


Blant feilene vi fant på rekkverket langs E39, var det både manglende bolter, råtne og oppsprukne påler, og feilmontert rekkverk, hvor autovernet ikke er blitt festet til stolpene. 

– Dette er den slags skade vi forventer at blir fanget opp. På veger med stor trafikkmengde skal det utføres inspeksjoner hver uke, forklarer Odd-Einar Hjellen, senioringeniør i Statens Vegvesen.

På stikkprøver avisa har gjort lenger sør ved Liadal, fant vi kun noen få mindre feil. Her fant vi noen tydelige tegn på slitasje på autovernet og pålene, 
men ingen manglende bolter eller helt oppsprukne påler.

Økonomiske vurderinger

Senioringeniør Hjellen i Vegvesenet sier at denne typen skader rapporteres til Vegvesenet fra deres entreprenører, slik at de får rettet opp i det.

– Opprettingen av slike mangler blir vurdert i sammenheng med trafikksikkerhet og våre økonomiske rammer. Disse skadene utgjør ikke i seg selv noen stor fare for trafikksikkerheten, men er likevel noe vi ønsker å prioritere, sier han.

– Feilene som er funnet er sendt videre til byggeleder for området, og jeg regner med at han vil ta tak i det.

LES VIDERE: Skummel sving til besvær 

Vegtilsynet har undersøkt autovern på ulike steder i landet, og funnet alvorlige feil på rekkverk. Nå mistenker de at manglene kan være et landsdekkende problem.

Blant annet har de kartlagt feil og mangler langs E39 i Sogn og Fjordane, samt Nordmørsvegen i Møre og Romsdal.

Næravisa har funnet flere feil på autovernet langs E39 fra Liadal til Festøya Fergekai.