Senterpartiet får ordføreren i Volda

Dimmen blir ordfører

ORDFØRER: Sølvi Dimmen fra Sp bekreftet som ordfører, med Sverre Leivdal som varaordfører. (Foto: Håkon Kvam Lyngstad)

Sølvi Dimmen bekreftet som ordfører for Volda kommune og Sverre Leivdal fra Arbeiderpartiet blir varaordfører. 

Etter flere dager med intern diskusjon er det er enighet i mellom Sp, Ap, SV og MDG med støtte fra Rødt om ordførerplassen. Partiene som forhandlet kalte inn til pressekonferanse tidligere i dag. 

– Vi må dra lasset sammen. Det er viktig at vi bygger en felleskapsfølelse i nye Volda kommune som også inkluderer gamle Hornindal og Bjørke, sier Dimmen.

Sverre Leivdal er fornøyd med valget.

– Det kom overraskende på oss at Rødt tok et mandat fra oss, men vi er fornøyd med at vi kom fram til den beste situasjonen, sier Leivdal.

Han sier også at de har lagt planer for store prosjekter.

– Det skal skje mye med både ny svømmehall, ungdomsskole og mer, fortsetter Leivdal.

Volda Raudt har signert avtale om å være et støtteparti. 

Dimmen mener det nok vil komme saker hvor det kan være en habilitetstvist, men mener både hun og Roppen er profesjonelle. Dimmen er gift med refktor for Høgskulen i Volda, Johann Roppen.

Leivdal har en 40% stilling som varaordfører. Stillinga er såpass stor blant annet for at han skal kunne jobbe med eventuelle høyskolesaker Dimmen kan være inhabil i.

Kjønnsbalanse

– Blir utfordrende med syv damer mot 26 menn i kommunestyret, sier Dimmen.

Seks av de er i koalisjonen.

– Pinlig, fortsetter henne, – Det har gått fra galt til verre. 

– Representasjon er en demokratisk utfordring, det gjelder alder, kjønn og yrker, fortsetter Sverre Leivdal.

Enig om posisjonene 

Valget i Nye Volda kommune ender med et valgteknisk samarbeid. Det vil si at partene i forhandlingene ikke har blitt enige om en politisk plattform, men hvilke posisjoner som skal fylles. Senterpartiet får 2 mandater i formannskapet mens Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstre og Miljøpartiet de Grønne får et hver. Rødt får ingen.

– Det er matematikken som har vært utfordringen for oss. Rett og slett det å skape et flertall som er bærekraftig og solid, sier Leivdal og forklarer at de vil jobbe videre med politisk plattform. 

 

Få med deg Nærsynets sending av pressekonferansen.