Kommunene er samstemte om at Dragsundbrua må prioriteres

Dragsundbrua er for smal

Ordførerne i Sande, Ulstein og Herøy ønsker at Dragsundbrua skal bli en rikvei. FOTO: Aksel Hallan Halmøy 

Ordførerne i Herøy, Sande og Ulstein er klar i sin tale. Dragsundbrua er for smal og bør utvides.

Dragsundbrua er en betongbro som strekker seg mellom Ulstein og Herøy kommune. Lokalbefolkningen i Herøy, Ulstein og Sande er helt avhengig av broen. 

LITE PLASS: Dragsundbrua har lite plass til overs i kjørebanen. Det er særlig vanskelig når store biler møtes. Hvis en brøytebil skal over broen, må møtende bil rygge.
FOTO: Aksel Hallan Halmøy. 

I 2016 utarbeidet Statens Vegvesen rapporter for alle broer på riksveier og fylkesveier. Kartleggingen kategoriserte broene etter standard. Dragsundbrua havnet under kategorien: broer med alvorlige skader. Allerede da ble broen omtalt som  i "svært dårlig forfatning". Rapporten hevdet broen hadde et svakt rekkverk og at skadene var av en såpass alvorlig karakter at den truer trafikksikkerheten. 

VG omtalte først saken i 2017. Lokale aviser som Vestlandsnytt og Vikebladet har siden omtalt saken. Men ingenting har skjedd. Broen står nærmest uendret den dag i dag. 

Enighet mellom ordførerne

Ordførerne i Herøy, Ulstein og Sande er enige i at broen er for smal. Alle mener at fylkesveien burde bli en riksvei. 

SANDE: Ordfører Olav Myklebust mener Dragsundbrua er spesielt kritisk og sier at den er helt på grensen til forsvarlig.
FOTO: H.B Ellingsæter

– Vi har pekt på Dragsundbrua i årevis. Vi er fullstendig avhengig av den. Det er den eneste forbindelsen mellom øyene, sier Olav Myklebust.

Mykelbust er ordfører i Sande. Selv om broen strekker seg mellom Herøy og Ulstein, er også hans lokalbefolkning helt avhengig av broen. 

– Broen er veldig smal, og nesten livsfarlig for gående og syklende. Hvis to store biler møtes, blir det veldig ubehagelig å kjøre bak. Man kjenner skjelvinger i hele broen.

Myklebust påpeker at fylkeskommunens økonomi ikke har rom for utbedringer av Dragsundbrua. Han mener det er viktig å få den inn i Nasjonal transportplan. Det vil i så fall bety at staten må finansiere en eventuell ombygging. Myklebust får støtte fra sine ordførerkolleger i både Ulstein og Herøy. 

Herøy sin ordfører, Bjørn Prytz, minner om at broen også er viktig for utrykningskjøretøy.

– Broen er helt nødvendig for hele Herøy når det kommer til beredskap, sier Bjørn Prytz.

Det er ordfører i Ulstein enig i. Knut Erik Engh mener det er flere fylkesveier som burde bli riksveier. Han legger ikke skjul på at de er klar over Dragsundbruas stand. 

–Vi har tidligere uttalt at broen er dårlig og en flaskehals, sier Engh. 

ULSTEIN: Ordfører Knut Erik Eng mener fylkesveinettet er alt for stort.
​​​​​​FOTO: Cecilie Hatløy
HERØY: Ordfører Bjørn Prytz mener broen er smal og vanskelig. 
FOTO: Lillian Haddal

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt krise hvis broen stenges

Knut Pederson Sporstøl har vært Dragsundbruas nærmeste nabo siden den ble bygget. Før han pensjonerte seg drev han et bilverksted rett under broen.

BROENS NABO: Knut Spørstøl har bodd og jobbet ved Dragsundbrua mesteparten av livet sitt. Her står han foran sitt tidligere bilverskted. FOTO: Karine Jonsrud Pedersen

Sporstøl syns ikke broen er i spesielt dårlig stand. Han sier det fins flere broer på Herøy som er i langt verre stand og legger til at noen nesten er falleferdige. Samtidig er han tydelig på at Dragsundbrua er helt avgjørende for lokalbefolkningen. 

– Det er helt krise hvis broen stenges. Da blir det kaos for alle på denne siden av broen.

DRAGSUNDBRUA: Kommunene har sendt sine innspil til Nasjonal transportplan 2022-2033. De håper at broen blir riksvei og at den forbedres. 
FOTO: Aksel Hallan Halmøy

Selvom Sporstøl ikke syns broen er i dårlig stand rent materialistisk, er han tydelig på at den er for smal. Han mener det haster å finne en løsning på problemet, og kommer selv med et forslag.

– Man kan bygge en ny bro rett ved siden av, og gjøre begge broene enveiskjørte. Frem til den nye broen er på plass, kan man ta i bruk lysregulering for å gjøre den eksisterende broen enveiskjørt. 

Sporstøl forteller at det er masse trafikk på broen og at det vil få fatale konsekvenser dersom den en dag må stenge. Verken privatbiler, busser og yrkessjåfører klarer seg uten broen i hverdagen. 

Det er ordfører i Sande helt enig i. Olav Myklebust mener det er viktig å sette fokus på broen tidlig for å kunne foreta endringer. Han er glad for at nabokommunene er enig, og håper det kan gi resultater.