Vil bygge fem etasjers nybygg med butikk og leiligheter

Eiendomsutvikler med store utbyggingsplaner i Volda

Slik skal det nye bygget se ut, med blant annet lekeplasser på taket. ILLUSTRASJON: Oddbjørn Gjernsunt ART

Om alt går etter planen, vil arbeidet med et nytt fem etasjers nybygg ved sykehuskrysset i Volda settes i gang til høsten. I tillegg til en utvidet Kiwi-butikk vil bygget inneholde nye leiligheter og et stort næringsareal.

– Jeg må ærlig innrømme at leilighetene er et lite spenningsmoment i dette prosjektet. Men vi har fått gode signaler, og er forsiktige optimister, med tro på markedet i Volda.

Det sier Kiwi-sjef og eiendomsutvikler Arne Johan Rebbestad. Han er ansvarlig for utbygginga gjennom selskapet Asko Holding.

Det nye bygget skal ha et næringsareal på rundt 7000 kvadratmeter. I tillegg kommer tre etasjer med splitter nye leiligheter.

–  Planen er først og fremst å bygge en ny Kiwi-butikk, som skal være i første etasje. I tillegg vil det bli flere butikker og kontorer i andre etasje. De resterende tre etasjene blir leiligheter.

MASSIVT: Arne Johan Rebbestad viser frem tegninger for det som kan bli Voldas nye høybygg. FOTO: Espen Langeveld

Troen på markedet i Volda

Rebbestad sier at førsteprioriteten er å utvide butikken. Han har også planer om en søndagsbutikk. 

– Vi tror det er et vesentlig større potensiale i en ny butikk.

Kiwi-sjefen har også tro på næringsarealet. Han sier de har kontakt med andre virksomheter som vil inn i nybygget.

Men den aller største utfordringen er å finne ut hvem som skal bo i leilighetene. Det er ingenting som tilsier at Volda sin befolkning vil øke. Ifølge Statistisk sentralbyrå sine prognoser vil folketallet stå nesten helt i ro de neste ti årene.

Rebbestad forteller at han er ekstra spent på denne delen av prosjektet.

Hvem tror du kommer til å ville bo her? Studenter, pensjonister eller familier?

– En miks av mye.  Vi ser på studentsteder som Sogndal og Molde at enkelte studenter kjøper leilighet hvis de skal bo der i tre til fem år. Da kan du leie ut det ene rommet og bo «gratis» i studietiden når du selger etterpå. Ingen vet om utviklingen vil fortsette slik.

Så prosjektet ditt avhenger av at leilighetene blir kjøpt?

– Vi er avhengig av at en viss prosentandel blir kjøpt. I hvert fall hvis vi skal ha full utbygging. Hvis ikke må vi vurdere om vi må bygge i flere byggetrinn. Butikk skal vi bygge uansett.

– Dere eier alt?

– Vi eier hele området bygget står på. Om ikke vi eier alt akkurat i dag har vi kontroll på området, og kommer til å bli eiere i nærmeste fremtid.

OPTIMIST: Arne Johan Rebbestad viser frem området der nybygget skal stå. FOTO: Espen Langeveld.

Lang prosess

Varaordfører Sverre Leivdal sier prosessen har pågått i flere år. Basert på innspill fra kommunen og Statens vegvesen har planene blitt endret og justert. Men etter siste fremlegg i formannskapet ser AP-politikeren nå positivt på prosjektet. 

– I Volda sin nye kommuneplan er målet 200 nye leiligheter i sentrumskjernen. Dette bygget vil jo bidra til det, med 65 nye boliger, sier Leivdal. 

Eiendomsutvikler Rebbestad håper å få godkjent planene i kommunen i løpet av høsten. Det tror varaordføreren er realistisk. Han tror ikke kommunen vil stå i veien for utbyggingen. 

– Personlig er jeg for prosjektet og det gjelder også partiet mitt. Utfordringen er kanskje på vegvesenet sin side. I og med at vi er i et område der det skal bygges ny tunnel og rundkjøring, sier Leivdal.

POSITIV: Etter mange justeringer ser varaordfører Sverre Leivdal lyst på planene for det store nybygget. FOTO: Aksel Hallan Halmøy

Dersom Asko Holding og Arne Johan Rebbestad får startet utbyggingen til høsten, mener de at bygget vil stå ferdig ca. et år senere.