Elektriske sykler til Volda kommune

EL-sykkel

ALLVÆRSSYKKEL: Statistikk viser at el-syklereiere er flinke på vinterbruk. Foto: Geir Anders

Volda kommune ønsker å kjøpe tre elektriske sykler, dette vil koste 147.000 kroner.

Sektor for Utvikling og Teknisk i Volda kommune har søkt til Miljødirektoratet om økonomisk støtte til elektriske sykler, som skal gjøre jobbreiser for de ansatte mer miljøvennlige. Dette skjedde på oppfordring fra Miljødirektoratet.

– Vi fikk et brev om at vi kunne søke om økonomisk støtte til flere
forskjellige tiltak, blant annet biogassanlegg og areal- og transportplanlegging, sier Regine Aklestad til Næravisa.

Søknaden viser et regnskap som belager seg på 50 prosent støtte fra Miljødirektoratet, og 50 prosent egenfinansiering. Begge parter skal ideelt sett punge ut 73.750 kroner.

Sunne eksempler

Regine Aklestad Volda kommune
Regine Aklestad, planlegger og miljørådgiver i Volda kommune
FOTO: Privat

Etter at flere kommuner, som for eksempel Bærum i 2017, fikk tildelt støtte til elektriske sykler, var de ansatte ved Utvikling og Teknisk i Volda i liten tvil om hva de skulle søke på.

– Det har lenge vært et ønske for oss å kunne tilby sykler på arbeidsplassen, derfor benyttet vi muligheten til å søke om støtte til dette, forteller Aklestad.

Til tross for at kontorene deres på rådhuset ligger sentralt plassert i Volda sentrum, velger altså mange av de ansatte å kjøre bil når de skal ut på oppdrag, befaring og møter. Grunnen til at det søkes om elektriske sykler er på grunn av at det er mange bratte veier og bakker rundt om i Volda, som gjør det lite attraktivt å sykle med vanlige sykler.

Sykkelvesker til 3.000 kr

Å etablere de elektriske syklene vil i følge søknaden ha en prislapp på 147.000 kroner, om en regner med utstyr og administrasjon som trengs i tillegg til selve syklene. Sykkelvesker til tre tusen kroner, samt piggdekk og hjelmer, er bare noen av ekstrautgiftene som følger med. Syklene i seg selv har hver for seg en prislapp på tjuefem tusen.

– Når kommunen går til innkjøp av slike varer, har vi faste ordninger for hvordan det må gjøres. Vi må sammenlikne tilbud fra tre forskjellige aktører, og gjøre en vurdering deretter, sier Aklestad.

Kostnadene er et overslag over hvor mye de forskjellige tingene kommer til å ville koste. Som Aklestad nevner er dette på grunn av metoder og rammer kommunen må arbeide innenfor når de skal gjøre investeringer. 

– Vi vet ikke hvor mye støtte vi får, om vi får noe støtte i det hele tatt. Tilbudets kvalitet og omfang vil være avhengig av dette, forteller Aklestad.