Tregere og dyrere ferjesamband

Sjeldnere: Fra neste år vil MF Folkestad gå hvert 40.minutt fra hver side. Foto: Edvard Ertesvåg

Når den nye kontrakten trer i kraft fra 1. januar neste år blir ferjesambandet Volda-Folkestad elektrifisert. Det kommer til å by på noen endringer for de reisende.

Ferjen som i dag trafikkerer sambandet, MF Folkestad, vil i løpet av inneværende år bli hybridisert. Det opplyser Thomas Pedersen i Norled i en e-post til Nærnett. Dagens dieselmotorer skal byttes ut med kraftelektronikk, som blir levert fra Westcon Power & Automation på Karmøy i Rogaland. Ferjen vil bli ladet når den ligger ved ferjekaiene i Volda og på Folkestad. I tillegg vil det være to mindre generatorer om bord som vil lade ferjen dersom landstrømmen faller bort.

Færre avganger

Når ombyggingen av MF Folkestad er ferdig vil det bli færre avganger på sambandet, med avgang hvert 40. minutt fra hver side. Dette er fordi ferjen vil trenge ekstra tid på å lade mellom turene. Det har også blitt lagt til en nattavgang på sambandet natt til søndag, fra Folkestad kl 00.00 med retur fra Volda 00.45. Fra mandag til fredag vil siste ferje gå fra Volda kl 00.00.

Prisen for bil på sambandet vil gå opp fra 93 kroner til 122 kroner, mens alle passasjerer og gående går gratis. Dette siden takstene for sambandet tilpasses det nye Autopassystemet fra 1. januar neste år.

Maria Ulla bor i Volda, og jobber på Folkestad. Hun er avhengig av ferjen for å komme seg til og fra jobb. Hun synes også det er positivt at ferjen blir gratis for reisende uten bil.

– Jeg har faktisk ikke tenkt på at ferjen kun vil gå hvert 40 minutt. Bare den går når jeg skal til jobb går det fint, men jeg synes det er kjempebra at det blir gratis for oss som ikke bruker bil.

For dårlig tilbud

Volda kommune har i samarbeid med Voldsfjordkryssing AS utarbeidet et planprogram for ferjefri kryssing av Voldsfjorden med bru som erstatning for ferjesambandet Volda - Folkestad. Voldsfjordkryssing AS er et aksjeselskap, som siden stiftelsen i 2016 har arbeidet med å erstatte ferjesambandet med en bru.

Daglig leder i Voldsfjordkryssing AS, Odd A. Folkestad, mener ferjetilbudet ikke er tilstrekkelig, og at en bru er nødvendig.

– Hvis ikke den neste generasjon får bedre kommunikasjon så tror jeg bygdene både på sør- og vestsida av Voldsfjorden og Dalsfjorden vil bli mer eller mindre fraflyttet. Jeg tror man må ha noen funksjoner i et samfunn for at de skal fungere. Skole, barnehage, SFO - og en noenlunde lett måte til å reise til/fra jobb.

– På for eksempel Voldsfjorden har ferjesambandet blitt mye dårligere i og med at alle nattruter er tatt bort. Den eneste løsningen som vil sikre at Volda kommune i fremtiden fortsatt skal ha bygder i dette området, er bruer både over Voldsfjorden og Dalsfjorden

Øyvind Festø sitter i kommunestyret i Volda for Miljøpartiet de grønn (MDG). Han er ikke like positiv til bru, og stiller seg spørrende til kommunens pengebruk. Forrige budsjettmøte, i desember, ble det gitt omtrent 1,5 millioner kroner Voldsfjordkryssing AS.

– Det gikk 200 000 kroner til å betale ei uspesifisert, utestående regning for dette selskapet, som kommunestyret gikk med på å betale. Det hadde vært bedre å leie et lokale til en ungdomsklubb for de pengene, enn å betale en regning for et selskap som jobber for en sak som er dødfødt, sier Festø.