Volda EMA-mottak: Halvert beboertall

VOLDA EMA

Mottaket for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i Volda bekrefter nedgang på asylsøkere i Møre og Romsdal. Flere forsvinninger og mindre tilstrømming av flyktninger til Norge gjør at antall beboere nå er på kun 22 mennesker.

På EMA-mottaket er det plass til 40 asylsøkere. Siden 2016 har likevel antallet beboere blitt halvert. I dag bor det kun 22 gutter der. Da flyktningkrisen eskalerte i 2015 var alle rommene opptatt, i tillegg hadde de et eget hus for unge jenter. Nå finnes det ikke avdeling for jenter ved mottaket.

– Det var jo veldig kjekt å ha jenter her, forteller Laura Mortveit, som er barnefaglig beboer kontakt på huset.

Trude, Laura, EMA Volda
F.v: Laura Mortveit, barnefaglig beboer kontakt, Trude Flusund, mottaksleder. FOTO: Inga Lill N Nyvoll

Integreringsarbeid på topp

IMDi (Integrering og mangfoldsdirektoratet) beregner hvor mange plasser kommunene får tildelt på mottakene hvert år. I 2018 ble to nye plasser tildelt Volda kommune. Til sammenligning fikk Ørsta kommune sine bofellesskap ingen plasser. Volda kommune har vært blant de kommunene i landet som har vist gode resultater i integreringsarbeidet. 

Forsvinninger skaper uro

Mortveit forteller at flere og flere unge asylsøkere som har fått endelig avslag på opphold forsvinner iløpet av natten.

– Det er vanskelig, stemningen blir lett laber. Vi får jo gode relasjoner med disse menneskene, men vi får ikke alltid muligheten til å si farvel.

​I år er det mange av de nåværende beboerne som fyller 18 år. Det har skapt både usikkerhet og frustrasjon blant tenåringene. Mortveit forklarer at de som får endelig avslag får med seg en pengesum fra UDI når de da må reise tilbake til hjemlandet.

– Det er kun to av beboerne her som har valgt dette. Flere velger heller å rømme, forteller Mortveit. Fem stykker har forsvunnet nå i januar måned og det smitter også over på de som er igjen her.

Gode samarbeid på tvers av institusjoner

Etter asylmottaket i Volda ble nedlagt i 2017 har EMA-mottaket mistet en sterk samarbeidspartner. 

– Å ha asylmottaket så nært var veldig bra. Vi hadde et tett samarbeid med dem. Nå er det mer kontakt med UDI, forteller Mortveit.

Stian Bjerkvik, rektor Volda Læringssenter
Stian Bjerkvik, rektor ved
Volda læringssenter.
FOTO: arkiv

Som vertskommune for EMA-mottak plikter kommunen å gi tilbud om grunnskuleopplæring selv om asylsøkerene ikke enda er bosette i kommunen. Stian Bjerkvik rektor ved Volda læringssenter sier at de merket spesielt nedgangen i elevtal etter at asylmottaket ble lagt ned, men at de også har bemerket seg et mønster i oppmøte til EMA elevene.   – Vi merker i perioder at det er dårlig oppmøte, noe som kan ha sammenheng med at flere har fått endelig avslag. Det er vanskelig å konsentrere seg om skole når en ikke vet hvordan livet blir fremover. 

Positiv til tross for en usikker fremtid

Trude Flusund, mottaksleder ved EMA-mottaket, legger til at de er bevisst på at mottaket kan få beskjed om nedleggelse til enhver tid. Mottaket har da tre måneder på seg til å legge ned.

 – Vi er målstyrte, tenker positivt og driver så godt vi kan så lenge vi er her. Vi vet at det er for mange EMA-mottak i landet i forhold til antall asylsøkere, men spørsmålet om hvilke mottak som blir lagt ned er vanskelig å forutse.

Volda EMA mottak

  • ​EMA-mottaket i Volda ble dannet i 2015 som en egen avdeling for enslige mindreårige asylsøkere ved asylmottaket
  • I dag er de en egen avdeling, da asylmottaket er lagt ned
  • De mottar unge asylsøkere på bakgrunn av IMDi sin anmodning (15-18 år)
  • EMA-mottaket har 40 plasser