Endelig skoleplassering for førsteklassinger i Ørsta

Endelig skoleplassering for førsteklassinger i Ørsta

22. februar ble det sendt ut brev med endelig skoleplassering for alle som skal starte i 1. klasse på barneskolene i Ørsta til høsten.
 

Det er totalt 118 førsteklassinger som skal fordeles over de seks kommunale barneskolene i kommunen for skoleåret 2019/2020.

Vikemarka skule er skolen som tar inn flest nye elever det kommende skoleåret med 38 nye førsteklassinger. Velle skule er like bak med 36 nye elever. En kan altså se at de sentrumsnære skolene er de som huser flest elever.

Hovden skule i Hovdebygda vil ta inn 16 nye elever, og 13 nye elever er forventet på Sæbø skule. De minste skolene er Vartdal med 9 førsteklassinger, og Dalane med 6 stykker. I tillegg til Dalane skule er også privatskolen Åmås friskule plassert på Brautaset, noe som er med på å forklare det lave elevtallet. 6 førsteklassinger skal begynne på Åmås friskule til høsten.