– Vi vet at søknadsprosenten er varierende lav i hele fylket

Fallende søkertall til restaurant- og matfag

Engasjerte elever og lærere ved Ørsta VGS. Foto: Øyvind H. Lønberg

NHO-stiftelse, ildsjeler og tettere samarbeid med ungdommen kan være redningen for faget.

Dårlige søkertall til restaurant- og matfag på landets videregående skoler truer matindustrien og reiselivsnæringen. NRK melder på sine nettsider at det i 2016 var 4750 søkere til linja, mens det i år var 4250. Det er en nedgang på 500 søkere på to år.

Lærer ved restaurant- og matfag ved Ørsta Videregående Skole, Trond Urkegjerde, sier de ikke har merket nedgangen like kraftig.
– Vi har ikke merket nedgangen noe spesielt, men vi vet at søknadsprosenten er varierende i hele fylket.

Trond Urkegjerde med trollet som elevene lagde til Næringslivskonferansen Søre Sunnmøre. Foto: Øyvind H. Lønberg

NHO-stiftelse for økt rekrutering

Spesialrådgiver i NHO, Espen Lynghaug tror at manglende kunnskapsformidling om faget kan være årsaken til nedgangen, og forklarer til NRK at en må ta tak i ungdommene og gi de god og riktig informasjon om faget.

NHO opprettet i 2016 stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag i et forsøk på å få flere søkere til utdanningen. Her kan blant annet skoler søke om midler til å drive rekrutteringsfremmende tiltak, med tre søknadsrunder i året. En av skolene som har søkt er Ørsta VGS, med Urkegjerde i spissen. De jobber under mottoet "vi dekker til fest" hvor de drar ut til ungdomskolene i fylket og lager mat sammen med elevene. Slik får ungdommene en bedre forståelse av hva yrket faktisk går ut på.
– Jeg mener informasjonen må være god ut mot ungdomskolene. Da vil man se resultater, forklarer han.

God formidling og lokale råvarer

Urkegjerde mener også det er svært viktig å formidle at restaurant- og matfag ikke er en ren kokkeutdanning.
– Faget favner veldig bredt. Det er både kokker, servitører, konditorer, bakere, slaktere, pølsemakere og mer. Dette må ut til de som søker, for at de skal forstå at de kan bli så mye mer. Hvis planen til regjeringa om satsning på reiseliv og turisme skal fungere må vi ha flere ut i disse yrkene. Vi trenger bredden, sier han.

Han har også tro på satsingen på mer tradisjonsmat med lokale råvarer. Det er et essensielt tilbud til turister, men også fastboende.

– Det er viktig å holde på tradisjonene, sier han.

Ørsta VGS åpen dag på torsdag hvor de lagde og serverte nordisk tradisjonsmat.  

Kompendie og oppskriftshefte for nordisk dag. Foto: Øyvind H. Lønberg

Ødelegger TV for faget?

Christian Honstad, kokk ved Det Norske Junior Kokkelandslaget, sier til NRK at han tror fremstillingen av kokkeyrket i programmer som Masterchef, hvor det er mye kjefting og skriking, kan virke avskrekkende på ungdommene.

En som ikke lar seg skremme er Ingrid Overvåg Eiken. Hun har sett mye på programmer som Masterchef og Kakeboss, men lar seg ikke skremme, for disse er satt på spissen. Presset for å komme med kreative løsninger i stressede situasjoner motiverer henne. – Det gjør det mer spennende, forklarer hun.

Eiken vil ta fagbrev som både servitør og kokk, noe hun tror gjør sjansene hennes større for å nå drømmen, nemlig å bli kjøkkensjef.

Venninne Ingrid Brautasett forklarer at hun har lyst til å bli servitør og at hun er veldig interessert i samspillet mellom mat og drikke. I tillegg ser hun på det å lære å lage maten som et utelukkende pluss.
– Man lærer jo å lage mat, og det vil man alltid få bruk for.

Fra venstre: Ingrid Brautaset, Anne Grete Juliebø og Ingrid Brautset. Foto: Øyvind H. Lønberg

Ildsjeler og motivasjon

Ole Petter Nyhaug i analyse- og rådgivingsselskapet Opinion sier i intevju med NRK at det som viser seg å fungere er enkeltpersoner og ildsjeler som tar tak i ungdommene og følger dem opp på individnivå. Det er Urkegjerde enig i.
– Det kan jeg trygt stille meg bak. Det er jo ildsjelene som driver Norge fremover både i idretten og andre steder, og det er de som hever nivået fra bra til superbra. Ildsjeler vil vi alltid trenge, og vi vet at i vår bransje har vi mange av dem, men det er nok plass til flere, fremholder han.

Hvis han skulle si en ting til alle de som ønsker å søke restaurant- og matfag, så må det være mottoet deres på skolen.
– Tenk at kunnskap kan smake så godt.