To bedrifter frykter for framtida i Volda

Fare for bedrifter i Volda sentrum

PLANTEGNING: Hvis plantegninga til venstre blir vedtatt, vil det få konsekvenser for både Humberset Bil & Mek Verksted og frisørsalongen I Saksa. Hvis derimot den til høyre blir vedtatt, vil det ikke få noen store konsekvenser for dem. På den til venstre er bygningen der I Saksa leier lokaler regulert bort, og parkeringsplassen til Humberset Bil & Mek Verksted vil være borte, samt at de vil få E39 rett utenfor inngangsdøra. Til venstre på tegningene ser man Spinneriet, og nedenfor frisørsalongen ser man Coop Mega.

I Saksa og Humberset Bil & Mek Verksted er redd for framtiden etter en plantegning av ny bilvei i Volda sentrum. 

– Vi hørte for noen år siden at det var planer for en ny vei, der huset vi har frisørsalongen ble regulert vekk. Men det blei ikke gjort noe mer, faren gikk over og vi slappet av. 

Det sier Gunn Sissel Skår. Hun eier frisørsalongen I Saksa i Volda sammen med Eli Marita Svastuen. Nå er derimot faren tilbake. Ut ifra den ene reguleringsplanen, er huset hvor de har lokaler regulert vekk – ettersom E39 vil gå rett over bygningen.

– Ble sjokkert

– Det kom som et sjokk for oss når huseieren viste oss disse tegningene. Vi så dem første gang for bare noen få dager siden, sier Skår.

HÅPER PÅ LØSNING: I bakgrunnen ser man verkstedet til Asbjørn Humberset. Han er redd for at bedriften må legges ned om en ny plantegning blir vedtatt. Foto: Torgeir Knutsen.

Huseieren er Asbjørn Humberset, som driver Humberset Bil & Mek Verksted like ved huset hvor Gunn Sissel og Eli Marita leier lokaler. Han er også fortvila over situasjonen.

– Hvis denne reguleringsplanen blir vedtatt, blir bedriften helt isolert, forteller han.

– Vi kan ikke kjøre rett ut fra verkstedet og inn i E39, sier Humberset videre.

På mandag skal saken opp i formannskapet i Volda. Der skal Statens vegvesen ha orientering om alternative traseer.

– Da legger jeg bare ned 

Humberset viser også ut fra tegningene at parkeringsplassen som i dag er i bruk av verkstedet, vil bli borte som følge forslaget til ny trasé.

– Hva blir ditt alternativ da?

– Jeg ser ikke noen grunn til å drive videre da. Skal jeg til med nytt hus en annen plass for å drive videre – det gjør jeg ikke, sier han.

– Så da må du rett og slett legge ned?

– Ja, da legger jeg bare ned. Da legger jeg ned firmaet, så får bare huset bli stående.

Bedrifter med lang fartstid

Bedriften har vært i familien Humbersets’ eie siden 1980, da hans far tok den over. Asbjørn forteller at verkstedet ble startet opp i 1912.

For Gunn Sissel og Eli Marita, som har drevet frisørsalong i nabobygget til verkstedet siden 2003, har dette nå blitt et tema de snakker om daglig.

KOM SOM ET SJOKK: Gunn Sissel Skår (f.v.) og Eli Marita Svastuen forteller at det kom som et sjokk for dem da de så plantegnina. Foto: Torgeir Knutsen.

– Vi tenker og snakker mye om det. Det ligger jo å svirrer hele tiden, sier Gunn Sissel.

– Hva skal vi gjøre? Hvor skal vi flytte? spør hun seg.

Hun forteller at de har snakket mye med Asbjørn Humberset om saken, og at de står sammen og kjemper i lag for at bedriftene ikke skal gå tapt. Også Humberset lurer på hvor bedriften eventuelt må flyttes til om planen blir vedtatt.

– Det er jo også et spørsmål om økonomi oppi dette, sier han.

Både eierne av frisørsalongen og eieren av verkstedet spør seg det samme spørsmålet: Hvorfor legge en trasé her, når det vil komme en ny tunnel ved sjukehuset i Volda som vil avlaste mye av trafikken i sentrum. I dag er de til sammen 10 ansatte ved de to bedriftene.

– Vi kan ikke forstå at det lønner seg å ta vekk så mange hus, sier de samstemt.

Kan ikke gjøre utbygginger

Humberset forteller at det i flere omganger har vært plantegninger for hvordan en ny trasé skulle se ut, over mange år – helt tilbake på 90-tallet.

NY VEI: Av de to bildene øverst i saken, er det enten en mulighet at det bygges en ny vei på oversiden av verkstedet til Asbjørn Humberset, med ei påfølgende ny bru. Det andre bildet viser at den vil gå rett gjennom frisørsalongen. Foto: Torgeir Knutsen.

Han sier at de det siste året ikke har kunnet gjort noen utbygginger eller forbedringer, fordi det henger et spøkelse over dem med tanke på hva som vil skje i framtida.

– Med et spøkelse så mener jeg at vi ikke veit hva som skjer. Det er en bekymring. Alt av lagring og slikt er midlertidig og provisorisk, sier han.

– Nå håper vi at de snart spikrer et alternativ, så vi kan begynne å planlegge og gjøre noe, fortsetter han.

Håper på en positiv løsning

Humberset sier han har tanken på hva som kan skje i bakhodet, hele tida. Han beskriver ei følelse av at det ikke er deres lenger.

– Jeg må bare lage en plan B for hva jeg skal gjøre om traseen med rundkjøringa blir vedtatt. Så langt har jeg ikke fått til det ennå, sier verkstedseieren.

Begge parter håper at plantegninga hvor det blir en rundkjøring ovenfor dem, i stedet for ei ny bru og en trasé som vil gå på skrå på oversiden av bedriftene, ikke blir vedtatt.

– Vi håper det blir en løsning hvor vi ikke blir så direkte berørt, sier de.