Vi har kartlagt farlige skoleveier i Volda

Farlige skoleveier i Volda

Er dette et trygt sted for barn å ferdes over veien? Bildet er tatt rett framfor Folkestad skole. Foto: Henrik Røyne

Etter å ha snakket med blant annet FAU-ledere, rektorer, barn og bussjåfører har vi laget en oversikt over farer man kan møte på skoleveien. Nå trenger vi din hjelp til å fullføre kartet. 

Lite lys og mye fart

Den dårlige belysningen rundt Folkestad skole ble en kampsak for FAU og skolen etter at en elev nesten ble påkjørt av en skolebuss. FAU-leder Hege Helland synes i tillegg at høy fart og mangel på skiltning er problematisk når barn ferdes langs veien. 

Helland er opptatt av at barna skal kunne føle seg trygge på skoleveien. Foto: privat

 – Det er en 80-sone, og vi har prøvd mange ganger å få satt ned fartsgrensen. Langs hele veien er det heller ingen skilt på at dette er en skolevei, sier Helland. 

Broen nede ved Folkestad fergekai er også omstridt. Den ligger rett fremfor skolen, og har hverken fotgjengerfelt, tilstrekkelig belysning eller skilting for myke traffikanter. 

 – Det er ungene våre. Det er jo det mest dyrebare vi har,  legger hun til.

Helland er derimot svært fornøyd med samarbeidet med rektoren og skolen, som har gjort en stor innsats mot å gjøre skoleveien tryggere. Kommunen har også satt av midler til å sette opp mer belysning rundt skolen. 

Folkestad skule har undervisning for barn og ungdom på trinnene 1.-10- Foto: Henrik Røyne

Skarpe svinger  

Bussjåfør Ingi Stefansson er en mann med godt humør. Foto: Sofie Ottesen 

 – Veien skulle helst vært breiere, og det er mye farlige svinger. Mange steder så kan man ikke møte andre biler, hvis man gjør det så må man stoppe, sier Ingi Stefansson. 

Han er er mannen bak rattet på skolebussen til og fra Austefjord skule, som mange av elevene på skolen benytter seg av hver dag. Om veiene er så trygge, er derimot ikke Ingi så sikker på. 

 – Veien til Aurstad er den verste, sier han. 

Sesongene fører med seg ulike utfordringer, ifølge Ingi. Større trafikk om sommeren kan være et problem på de kronglete veiene, mens om vinteren kan glatt føre og dårlig brøyting gjøre det vanskeligere å kjøre barna trygt til skolen. 

Dette er kanskje ikke stedet man har lyst til å møte kryssende trafikk. Foto: Sofie Ottesen

Har du noen tips til farer ved skoleveiene? 

  • Ring oss på +47 992 36 361
  • Kontakt oss på Facebook (Nærnett)
  • Send oss mail på nett@hivolda.no
  • Fyll ut spørsmålsboksen under