Endelig åpent for fastlegebytte i Volda og Ørsta

Fastlegebytte i Ørsta og Volda

Legene ved Volda Legesenter har nå mulighet til å ta imot 899 nye listepasienter. Foto: Hope Jazmin Ask

I fjor var det nærmest umulig å bytte fastlege i Ørsta og Volda grunnet lange ventelister. Det har nå bedret seg betraktelig

I Volda har tre av ti leger ledige plasser, deriblant Jan Egil Romestrand, som per nå har mulighet for 885 nye pasienter. Også i Ørsta håper de å få låst opp flere lister etter at Alf Marius Raaberg startet i ny legestilling hos Ørsta Helsesenter 1. mars.

Ventetid i Ørsta og Volda

Det er varierende hvor lenge pasienter må vente på å få legetime. Blant annet kommer det an på kapasitet og tilgang til å velge fastlege. De legene med flest pasienter vil naturligvis ha mest pågang, som igjen kan føre til lang ventetid. En annen faktor som spiller inn er mangel på tilgang til fastlege. Dette fører til større bruk av daglegevakt, noe som gir fastlegene mindre tid til egne pasienter. Det forteller Inger Lise Kaldhol, som er kommuneoverlege for Ørsta og Volda.

Tiltak for å bedre ventetiden

Nye legestillinger er en del av arbeidet for å få ned ventetiden. I Volda er det nå tre leger å velge mellom som et resultat av dette. Velger innbyggerne i Ørsta å bytte over til Alf Marius Raaberg vil nok også flere lister i Ørsta åpnes opp.  

– Et annet grep er ansettelse av en lege som arbeider spesifikt med daglegevakt, forklarer Kaldhol til Nærnett.

Redusert tall på listepasienter

Med flere åpne lister i Volda har flere av legene nå fått mulighet til å redusere tallet på listepasienter. Det kommer godt med når alle legene ved Volda legesenter har 1.000 pasienter eller flere. Kaldhol forteller også at om det blir et behov for mer reduksjon skal dette nå være mulig å få til.

Videre skal det lages en plan for legetjenesten i NyeVolda kommune for å se det samlede ressursbehovet.

– Slik får vi en fastlegetjeneste som gir innbyggerne det tilbudet de har rett på.