Vil ha felles NAV-kontor på Hareid

FOTO: NAV Ørsta

Illustrasjonsfoto. 

Den nye lederen i NAV Ulstein og NAV Hareid ønsker å slå sammen de to kontorene. 

1. september tok Anders Hammer over som ny leder for NAV Ulstein og NAV Hareid. Han er også ansatt i arbeids- og velferdsetaten i NAV. Nå ønsker han å slå sammen NAV-kontorene i Hareid og Ulstein, og ha ett felles kontor på Hareid. 

– Dette er kanskje det mest spennende som skjer i NAV i Møre og Romsdal: å etablere et felles kontor her, sier Hammer til Vikebladet

Anders Riise, ordfører i Hareid. Foto: Høyre
Anders Riise, ordfører i
Hareid. Foto: Høyre 

– Bedre tilbud 

Ordførerne og rådmennene i Hareid og Ulstein har diskutert en samlokalisering siden i vår. 

– Tanken er at vi bør samarbeide der vi kan, og at større fagmiljø vil gi bedre tilbud for brukerne, sier ordfører i Hareid, Anders Riise. 

Han håper at politikerne i Ulstein ser at et tett samarbeid vil gi bedre tjenester for innbyggerne. Ordfører i Ulstein, Knut Erik Engh, sier at de ønsker å samarbeide tettere med Hareid. 

– Skal vi få til noe i fellesskap, må begge kommuner både gi og ta litt, sier Engh. 

Arbeidet skal fordeles mellom kommunesentrene. 

Knut Erik Engh (Frp), ordførar i Ulstein. Foto: Ulstein kommune
Knut Erik Engh, ordfører i Ulstein. Foto: Ulstein kommune 

Nytt lokale 

Hareid kommune vedtok i februar at det skal etableres et nytt helsehus for kommunen. Planen er at det nye NAV-kontoret skal få plass i det planlagte helsehuset, sammen med legesenteret, helsestasjonen, ressurssenteret og fylkestannlegen. Engh tror at det kan bli politisk diskusjon rundt plasseringen av det nye kontoret. 

Saken skal diskuteres i kommunestyrene i Hareid og Ulstein 26. oktober. 

 

Les også: Færre uten arbeid i Møre og Romsdal