Endringer i fraværsgrenseordningen

Grunnet koronaviruset vil fraværsgrenseordningen fra 2016 bli midlertidig fjernet

Elever ved de videregående skolene i landet slipper nå å få legeerklæring fra sin fastlege ved sykdom grunnet koronaviruset. Helsearbeidere må bruke sine evner på de som behøver det mest. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Fraværsgrensen innebærer at elever i videregående skole som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Den midlertidige fraværsordningen gjør at elevere som er utsatt for sykdom kan levere melding fra foresatte, hvis de under 18 år. De over kan ta i bruk egenmelding. 

Endringene varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurderinger som gjør at den bør forlenges eller forkortes.

– Helsedirektoratet har bedt om at elever som har fravær av helsemessige grunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet sitt. Den oppfordringen følger vi og lemper på dokumentasjonskravet, sier kunnskapsminister Trine Skei Grande.