Flere kampsportgrener inn i varmen

Flere kampsportgrener inn i varmen

GODKJENT: Nå kan utøvere innen MMA og thaiboksing få tryggere forhold og bedre oppfølging etter avgjørelsen til NIF. FOTO: Varg Kampsport & Fitness.

Nå har Idrettsforbudet godkjent MMA og thaiboksing som idretter. Petter Faye Rundereim, daglig leder hos Varg Kampsport & Fitness sine fem avdelinger, er fornøyd med avgjørelsen.

Torsdag 4.april godkjente ledelsen i idrettsforbundet(NIF) MMA og Thaiboksing som idretter i Norge. Nærnett har kontaktet den regionale kampsportklubben Varg Kampsport & Fitness, som har fem avdelinger innenfor kampsportforbundet.  Daglig leder av Vargs fem avdelinger, Petter Faye Rundereim forteller at det betyr mye for deres klubb siden de da kan tilby tryggere forhold, mer stabil oppfølging, og flere og bedre konkurranser.

DAGLIG LEDER: Petter Faye Rundereim, daglig leder av Vargs fem avdelinger. FOTO: Petter Faye Rundereim

– Jeg tror at når vi nå er en godkjent idrett gjennom NIF at det vil vekke tillit og være med på å bekjempe stigma rundt kampsporten. Dette er også noe vi allerede jobber aktivt med forteller Rundereim.

På spørsmålet om hvordan det vil påvirke Varg økonomisk svarer Rundereim at det ikke vil endre seg for klubben, da de allerede har sponsorer som Sparebanken Møre og Ulsmo. Men for utøvere vil det ha en del å si, da de får bedre sikkerhetsløsning som forsikringer gjennom kampsportforbundet.

Økt popularitet kan være en faktor

Etter økt popularitet gjennom organisasjoner som Ultimate Fighting Championship(UFC), Bellator MMA og utviklingen innen den medisinske oppfølgingen har det norske idrettsforbundet godkjent MMA(Mixed Martial Arts, samlebegrep for forskjellige kampsportgrener som blant annet muay thai/thaiboksing, jiu jitsu, Brasiliansk jiu jitsu, judo og bryting) og Thaiboksing som idretter i Norge.

– Denne saken har vært krevende og idrettsstyret fant det derfor riktig å spørre idrettsmedisinsk etikkutvalg til råds før idrettsstyrets behandling. Idrettsstyrets vedtak har i stor grad hensyntatt utvalgets hovedkonklusjoner, sier idrettspresident, Tom Tvedt.

Slutt på forskjellsbehandling

Grunnlaget for at det lenge ikke har vært sett på som idrett i Norge er på samme grunnlag som god gammeldags boksing.

Et sitat fra det etiske utvalget hos det norske idrettsforbundet lyder slik: 

"Kampsport med potensiale for skade av hode/hjerne kan sies å være i strid med idrettens grunnverdier. Idrettsmedisinsk etikkutvalg mener derfor ut fra et medisinsk-etisk ståsted, at bevisste og poenggivende slag mot hodet eller kvelning, i utgangspunktet burde være forbudt i alle idretter. I MMA er det tillatt å slå noen som ligger nede, dette strider mot den alminnelige oppfatning av hva som rett og galt.

Utvalget ser ingen gode grunner til at Idrettsstyret skal forskjellsbehandle MMA og thaiboksing, fra andre allerede godkjente idretter som allerede er medlemmer av Norges idrettsforbund, der knockout og kvelning også kan forekomme.”

Det meldes også at denne avgjørelsen var med et knapt flertall i styret.