Folkestad: – Interessant at mange forhåndsstemmer

Flest forhåndsstemmer i Volda kommune

INTERESSANT: Bjarte Folkestad synes det blir interessant å undersøke når i valgkampen enkelte grupper har stemt. Foto: Høgskulen i Volda.

Nesten 300.000 flere forhåndsstemte ved årets kommunevalg nasjonalt. På Søre Sunnmøre er Volda den kommunen med størst økning i forhåndsstemmene. 

Førsteamanuensis ved Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag, Bjarte Folkestad, sier forhåndsstemming er en praktisk side ved valgorganiseringen.

– Forhåndsstemmeavgivning er en økt tilgjengeliggjøring av å kunne bruke stemmeretten. Kommunal og moderniseringsdepartementet ønsker å øke valgdeltakelsen og da er forhåndsstemming ett av flere tiltak.

Mer effektivt

I Volda kommune var det 1742 av 5610 som stemte før valgdagen. Det viser tall fra Valgdirektoratet. Valgansvarlig for Volda kommune, Inger Johanne Johnsen, forteller det fører til mer effektivitet.  

– Vi som står for opptellingen synes det er veldig greit. Selve tellingen går raskere, og vi kan starte tidligere med å telle forhåndsstemmene på valgdagen.

Vil bli ferdig med det: Ingrid Johanne Johnsen tror noen forhåndsstemmer for å få det overstått. Her  er hun avbildet ved stortingsvalget for to år siden. Arkivfoto: Ingrid Heltne.
Vil få det overstått: Inger Johanne Johnsen tror noen forhåndsstemmer for å få det overstått.

Johnsen utelukker ikke at forhåndsstemming også kan føre til mindre kø på valgdagen.

– Hvis du tar utgangspunkt i at velgerne ville stemt uansett så vil det si det. Men jeg tror også det har blitt mer vanlig å forhåndsstemme nå. En grunn kan være at folk vil bli ferdig med det.

Økning i forhåndsstemmene

Nasjonalt har det har vært en økning i valgdeltakelsen på nesten fem prosentpoeng. Folkestad utelukker ikke helt at økningen i forhåndsstemmingen kan ha sammenheng med den økte valgdeltakelsen.

– Det er ikke helt utenkelig, og man kan ikke utelukke det helt. Men det er nok andre ting ved selve valget som har en mer sannsynlig konsekvens for økningen i valgdeltakelsen. Miljøpartiet de grønne har mobilisert unge velgere, og Folkeaksjonen nei til mer bompenger har mobilisert en del sofavelgere.

Men valgforskeren understreker at forskningen ikke ser noen tydelig sammenheng mellom forhåndsstemming og økt valgdeltakelse.

– De som har tenkt å stemme stemmer uansett, det er en vanesak. Men at så mange forhåndsstemmer nå er interessant. Det er ingen tvil om at forhåndsstemmeavgivningen er populær og har kommet for å bli. Så må man undersøke hvorfor enkelte grupper stemmer tidlig.

Hektisk før valgdagen

Inger Johanne Johnsen sier de legger merke til at flere forhåndsstemmer nå enn tidligere.

– Det er flere som forhåndsstemmer nå enn ved valget for fire år siden. Den siste uken før valget har vært veldig hektisk. Da var det veldig mange som forhåndsstemte. 

Johnsen mener det er viktig at valget er tilgjengelig for folk. Da er blant annet informasjon om at man kan forhåndsstemme viktig.

– Vi informerer jevnlig både i avisene, vår hjemmeside og på Facebook. Det viktigste er at folk bruker stemmeretten sin og at vi gjør tilbudet mer tilgjengelig. Derfor er det viktig at vi informerer om det.