Vant mobbesak mot Ulstein kommune

Etter å ha blitt mobbet gjennom hele grunnskolen, vant Glen Børge Flø saken mot Ulstein Kommune i lagmannsretten. Om saken blir rettskraftig må kommunen betale erstatning og sakskostnader. 

Etter å ha blitt dømt til å betale to millioner kroner til Glen Børge Flø for nærmere ett år siden, valgte Ulstein kommune å anke dommen. De tapte i retten, men erstatningskostnadene ble redusert. Dette skriver NRK Møre og Romsdal onsdag. 

Flø har tidligere stått fram i media med historien sin, der han forteller om en barndom med fysisk og psykisk mobbing. 

Ulstein kommune sier seg enige i at Flø har vært utsatt for mobbing, men mens Ulsteiningen selv hevder mobbingen skjedde i løpet av hele grunnskolen, også på fritiden, har kommunen forsøkt å avgrense saken til å gjelde kun barneskolen. 

Fikk ikke nok hjelp

Flø mener han ikke fikk tilstrekkelig med hjelp fra skolen da han fortalte om mobbingen, at kommunen ikke forsto omfanget og alvoret av situasjonen, og at de ikke grep inn. Han mener mangelen på hjelp fra kommunen har sammenheng med psykiske lidelser og økonomiske tap han i ettertid har fått. 

Ulstein kommune sier de visste om mobbingen Flø gikk gjennom på barneskolen, men at situasjonen bedret seg i 6. og 7. klasse. Kommunen holder fast ved at de ikke observerte mobbingen på ungdomskolen, og at omfanget var mindre enn det tingretten la til grunn. De sier også at de satte igang flere tiltak for å gjøre Fløs skolehverdag lettere. Under rettsaken ønsket de ikke å ta ansvar for mobbingen som skjedde i Fløs fritid.