Formannskapet ønsket ikke trasévalget med rundkjøring

Føler seg trygg

KAN PUSTE LETTET UT: Hvis plantegninga til venstre blir vedtatt, vil det få konsekvenser for både Humberset Bil & Mek Verksted og frisørsalongen «I Saksa». Hvis derimot den til høyre blir vedtatt, vil det ikke få noen store konsekvenser for dem. Under formannskapsmøtet på mandag var det ingen av politikerne som fremmet at de ønsket planskissa med rundkjøring.

Ingen av medlemmene i formannskapet i Volda ønsket trasévalget som kan gjøre skade for bedriftene «I Saksa» og Humberset Bil & Mek.

– Jeg er fornøyd med at politikerne ønska den løsninga uten rundkjøring, sier Eli Marita Svastuen. Hun driver frisørsalongensalongen «I Saksa» med Gunn Sissel Skår, som ved ett av forslagene til ny trasé for å avlaste trafikken i Volda sentrum, ville fått bortregulert huset de leier lokaler i. 

FORNØYD: Eli Marita Svastuen var fornøyd med at ingen av politikerne så for seg «Alternativ B» som en reell mulighet. Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Odd Johan Humberset, som eier eiendommen der Humberset Bil & Mek Verksted holder til, var tilstede på formannskapsmøtet. 

Også han var fornøyd med det politikerne sa under formannskapsmøtet.

– Jeg synes det var en positiv uttalelse fra dem, sier han.

– Jeg hadde i grunn venta at det blei sånn, legger han til. 

FORVENTET UTFALL: Odd Johan Humberset var sjøl tilstede under formannskapsmøtet. Han forteller at han hadde trodde politikerne ville se for seg «Alternativ A» som det beste alternativet, noe de også gjorde. Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nærnett skreiv i forrige uke om bekymringen de to bedriftene hadde for framtida dersom trasévalget med rundkjøring ble valgt.

– Tanken er å bevare mest mulig

På den planskissa til høyre øverst i saken, vil det ikke bli en rundkjøring og heller ingen ekspropriering av eiendommer. Denne planskissa blei av Odd A. Folkestad (Frp) under formannskapsmøtet døpt til «Alternativ A», mens den med rundkjøring blei av ham døpt til «Alternativ B». 

– Tanken med «Alternativ A», er å bevare mest mulig av dagens trasé, sa Astrid Stavseng og Jonas Misund – begge ansatt i Statens vegvesen og tilstede for å orientere om planskissene til formannskapet i Volda. 

Ifølge planskissen vil det bli to venstresvingfelt – ett inn i retning Industrigata og Spinneriet, samt ett inn mot Coop Mega. 

ORIENTERING: Statens vegvesen ved Astrid Stavseng (fremst til høyre) og Jonas Misund orienterte mandag under formannskapsmøtet i Volda om alternativer til trasévalg. FOTO: Tarjei Engeset Ofstad.

Les også: Formannskapet vart begeistra for dei nye Voldaplanane.

Problemer med dagens kryss

Stavseng og Misund fortalte at Statens vegvesen har gjort beregninger som tilsier at de fleste vil kjøre gjennom Voldatunellen da den står ferdig. 

Likevel vil det ut fra de foreløpige tallene ifølge dem ikke bli noe minket årsdøgntrafikk i Volda sentrum da tunellen står ferdig, som i dag tilsvarer 9000 daglig. Årsdøgntrafikk betyr antall kjøretøy som passerer et visst punkt gjennom året, dividert på antall dager i et år. Med andre ord et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde ved et punkt.  

Misund fortalte at de hadde vært ved krysset hvor Industrigata i Volda møter E39, og at det ifølge ham var en del problemer der i dag.

– I dag forstår ikke folk det trafikale i krysset, sa han.

– Det skjer veldig mye rart der. Det var to-tre tilfeller da det holdt på å gå galt, sa Misund videre. 

Han fortalte videre at trafikken fra Industrigata og nedover mot havna hadde veldig god flyt. 

– Det største problemet er de som kommer fra havna og skal svinge av mot Spinneriet, sa han. 

Bedre trafikkavvikling med rundkjøring

«Alternativ B», det vil si den plantegninga med rundkjøring, vil ifølge representantene fra Statens vegvesen ha mest fokus på selve E39 som europaveien den er. 

Misund fortalte at hvis dette forslaget ble vedtatt, så ville de måtte rive tre hus. Han fortalte også at tilkomsten til området, spesielt ved Coop Mega, må ifølge denne planskissa løses på et eller annet vis. 

Gunnar Strøm (SV) sa at «Alternativ B» ville ha større konsekvenser for hus og mye annet, samt at det vil bli vesentlig dyrere enn det andre alternativet.

– Har dere fra Statens vegvesen flere argumenter for at alternativet med rundkjøring er så mye bedre enn det andre alternativet? spurte han dem.

– Det vil bli større effektivisering og bedre trafikkavvikling. Det vil bli mye bedre trafikkavvikling med en rundkjøring, sa Misund og Stavseng

Begge disse skissene er per nå bare veldig grove skisser, fortalte representantene fra Statens vegvesen. 

Et lignende alternativ som dette har tidligere blitt forkastet av formannskapet i Volda, blei det sagt under møtet. 

Noe bør gjøres før tunellen er på plass

Odd A. Folkestad (Frp) var, som flere representanter, ikke spesielt begeistra over «Alternativ B».

Han sa at han tror Statens vegvesen bommer noe voldsomt når de tror det vil bli noenlunde samme trafikkmengde i krysset da Voldatunellen står ferdig. 

– Trafikktyngden og miksen vil bli noe helt annet, sa han og la til at han tror det meste av tungtransport vil gå gjennom tunellen til Furene da den står ferdig, noe som igjen ifølge ham vil avlaste sentrumsområdet. 

Ordfører Jørgen Amdam (t.h.) og rådmann Rune Sjurgard fulgte nøye med under orienteringen. Foto: Tarjei Engeset Ofstad.

Representanten for Høyre, Dan Helge Bjørneset, sa han savnet en helhetstanke for sentrumområdet i planskissene. 

– Det må også være vanskelig å bo i dette området og forholde seg til slike overraskelser som dette, sa han og viste til «Alternativ B» og Humberset. 

Rådmann Rune Sjurgard viste til at de skissene som ble presentert bare var «tanke-skisser». Han lurte også på om Statens vegvesen så for seg at dette er en vei som skal bygges før Voldatunellen kommer på plass. 

– Per i dag ligger det ikke inne midler til dette prosjektet, sa Misund og Stavseng

– Spør du meg personlig, bør noe gjøres før Voldatunellen er på plass, sa Stavseng

Nestleder i formannskapet, Fride Schjølberg Sortehaug (V), sa seg enig med Stavseng.

– Jeg er enig i at dette bør løses før Voldatunellen er plass. «Alternativ A» ser ut som den enkleste løsninga som samtidig gjør minst mulig med omgivelsene.

Ønsker fokus på ferjekai-krysset

Odd Harald Sundal (Sp) sa at han ikke ser hensikten med «Alternativ B».

– Hadde vi kun fått «Alternativ A» så ville vi vært meget godt fornøyd, sa han. 

Han mente likevel at krysset som er der i dag ikke har blitt en like stor katastrofe som det på forhånd blei spådd til å bli.

– Jeg skulle heller ønsket det ble lagt mer fokus og tid på å løse situasjonen ved ferjekrysset enn her, sa Sundal.

Odd A. Folkestad (Frp) mente også at krysset ved ferjekaia er viktig å få forbedret, men at man i dag må konsentrere seg om akkurat den saken som lå for hånd.

Anders Egil Straume (KrF) sa at han ut ifra de skissene som nå forelå, savnet tilrettelegging for dem som driver med noe i Volda sentrum.

– Det må skje noe radikalt med parkeringsmuligheter i sentrum, sa han.

– Gjerne jobb videre ut ifra den skissa uten rundkjøring, sa han videre.