K A Aurstad AS får gå videre på Klubben

ka aurstad stein aam

PÅ BEFARING: Formannskapet i Ørsta var på befaring på Klubben i dag. Foto: Patrick Hansen.

Kritikken fortsetter å hagle mot K A Aurstad AS. Likevel får de fortsette planen om masseuttak på Klubben 2. Det fikk publikum til å storme ut under formannskapsmøtet.

Formannskapet i Ørsta var i dag på befaring på Klubben, hvor entreprenørfirmaet K A Aurstad AS har drevet med masseuttak i 15 år. 

I 2017 gikk vedtaket til K A Aurstad AS ut om masseuttak på Klubben. Etter dette har de fortsatt med masseuttaket uten opphold, langt mer enn grensene for det maksimalt uttaket som koten deres tilsier. Nå har Aurstad lagt frem et eget forslag, der de søker om å regulere området på Klubben 2. Klubben 2 er et nytt masseuttaksområde i samme område som Klubben, men nærmere Ørstafjorden.

Ordfører var kritisk, men stemte for

Under møtet sa ordfører Stein Aam (Sp) at han ble overrasket over hvor mye masseuttak som hadde blitt gjort utenom koten på 34,9:

– Da jeg skjønte at jeg måtte på befaring så raskt som mulig, ble jeg overrasket. Det et er en vesentlig forskjell på 2-3 meter ekstra graving, og 14-15 meter. Vi må finne ut av hvordan vi skal gå videre i denne saken her.

Videre ble det diskutert om man kan komme fram til et kompromiss for å skjerme befolkningen på Digernes.

– Jeg vil ikke gå ned på kote 3 på Klubben 2. Jeg synest denne planen er for dramatisk. Enten kan entreprenør nå jobbe for å minske skaden på området på Digernes, samt opprustning av veien, eller så kan de stoppe opp helt. Og det må skje nå, fortsetter Aam.

– I så stort omfang synes jeg at K A Aurstad AS har tatt seg mer til rette enn det som står i reguleringsplanen, sier Paul Kristian Hovden (KrF)

ka aurstad stein aam
PLANEN FOR DRAMATISK: Ordfører Stein Aam (t.h.) var selv kritisk, men stemte for. Her sammen med Kjell Arne Aurstad, som også fikk holde et innlegg under befaringen. Foto: Patrick Hansen

Formannskapet vedtok fem mot tre at Aurstad skal få gå videre med detaljereguleringsplanen for Klubben 2. Ordføreren var selv en av de som stemte for den nye planen, mens Hovden stemte mot.

Da stormet publikum ut av formannskapsmøtet. Naboene rundt Klubben ønsket ikke at Aurstad skulle få gå videre med arbeidet rundt reguleringsplanen Klubben 2.

Arbeidet som pågår i dag på Klubben er fullført, og Aurstad søker nå om å etablere et nytt uttak i samme område. Planen formannskapet nå har stemt ja for, omfatter ca. 1 million m3, og gir et belegg for drift i ytterligere 6 til 10 år. Dette er tall Aurstad selv har stipulert i sitt framlegg til ny reguleringsplan. 

Ikke et egnet område

Digernes grendalag sine reaksjoner etter prinsippvedtaket er blant annet at det virket som Ørsta kommune tar på seg ansvaret for å finne en plass der K A Aurstad AS kan drive med masseuttak. Sindre Digernes, leder i grendalaget, sier det er provoserende at Aurstad får fortsette til tross av alle påviste brudd på reguleringsplan og lovverk i gjeldende plan.

– Klubben er ikke et egnet område for slik drift. Vi hadde håpet at den useriøsiteten Aurstad har vist, kunne påvirke formannskapet i retning av å stanse videre planarbeid, og at prosessen ble stoppet. Som rådmannen skriver i sitt sammendrag av saken, er belastningen stor for oss som bor på Digernes, og det har vært slik de siste 15 årene. Denne belastningen kommer i form av forurensing, rystelser ved sprenging, støy, manglende sikring og ikke minst tungtrafikken på en vei som ikke er dimensjonert for slik trafikk.

ka aurstad stein aam sindre digernes
PROVOSERT: Sindre Digernes, leder i Digernes grendalag, fikk holde et innlegg under befaringen. Han talte naboene rundt Klubben sin sak. Foto: Patrick Hansen.