Små grep kan gi enorm helsegevinst

Folkehelseråd utviskes etter ny rapport

STORT UTBYTTE: Små grep over lang sikt bidrar til bedre helse. FOTO: Bernhard Moe Nyquist

– 10-15 minutter med rask gange hver dag reduserer risikoen for prematur død med ca. 50 prosent.

Ulf Ekelund, professor ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges Idrettshøyskole, har vært med på å utvikle et moderne studium på hvordan bevegelse og moderat aktivitet egentlig påvirker helsen. Det var 36 000 mennesker som ble forsket på, og resultatet viser at all bevegelse er med på å minke risikoen for å dø tidlig.

Ulf Ekelund, professor ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges Idrettshøyskole. (Pressefoto: Norges Idrettshøyskole)

– 10-15 minuter med rask gange hver dag reduserer risikoen for prematur død med cirka 50 prosent, om du i utgangspunktet er fysisk inaktiv, forteller professor Ulf Ekelund til Nærnett.

Det var gjennom metoden forskerne brukte på innsamlingen av data at de kunne gjøre de spennende funnene. Det er vanlig i liknende forskning å jobbe ut fra selvrapportering, altså at deltakerne på studien selv rapporterer hva de gjør, men dette åpner for at deltakerne skryter på seg mer aktivitet enn de egentlig gjennomfører.

– Det var 36 000 mennesker som deltok på studiet, og vi utstyrte dem med aktivitetsmålere. Dette åpnet for at vi kunne få de faktiske tallene for hvor aktive deltakerne var, og at vi igjen da kunne måle den faktiske helsegevinsten av aktivitetene de gjennomførte, forteller Ekelund.

Påvirker internasjonal helsepolitikk

Studiet motbeviser dagens råd fra Helsedirektoratet om fysisk aktivitet, som sier at du må være aktiv i minst ti minutter for at du skal kunne få noen helsegevinst ut av aktiviteten. Ny forskning har vist at selv kortere bolker er av betydning - så lenge man kommer opp i 150 min moderat intensitet per uke, forteller Ekelund.

– Om du velger å gå opp en trapp istedenfor å stå i rulletrappen, vil til og med dette ene grepet påvirke helsen din positivt. Det blir selvfølgelig marginalt, men om du stadig vekk går i trapper istedenfor rulletrapper vil dette bidra til å minke risikoen for prematur død, forteller Ekelund. 

Det denne studien beviser er at hvert eneste minutt i bevegelse har en betydning.

– Internasjonalt har denne oppdagelsen påvirket politikken i USA og Storbritannia. De store funnene her er at de som ikke mosjonerer i det hele tatt kan få enormt utbytte av en minimal livsstilsendring, og dette er viktig å få ut til folket, spesielt de som ikke er aktive i det hele tatt, forklarer Ekelund.

Resultatene gjelder for de over 40 år. Gjennomsnittsalderen var 62 år. Derfor er det usikkert om resultatene gjelder for yngre voksne og ungdommer.

Hele forskningsrapporten kan leses her.

– Velger alltid rulletrapp

Har du et bevisst forhold til hvor mye du beveger deg? Vi spurte fem tilfeldige folk på gata i Volda om de hadde et bevisst forhold til hvor mange skritt de går om dagen, og om de valgte vanlige trapper over rulletrapper!

(Foto: Marius S. Tollaksen)

Kristin Ertresvåg:

– Hvor mye jeg går i løpet av dagen varierer veldig. Jeg prøver å gå ti tusen skritt om dagen, og har heldigvis en jobb hvor jeg får gått mye i løpet av en vanlig arbeidsdag. Utover de skrittene jeg går i løpet av arbeidsdagen prøver jeg å gå litt ekstra på fritiden, men det har jeg ikke alltid tid til, sier hun. Når det gjelder rulletrapper så prøver jeg å unngå de, men det hender at jeg bruker de selv om det finnes vanlige trapper ved siden av. Jeg tar aldri heis, sier Ertresvåg.

 

(Foto: Marius S. Tollaksen)

Birger Løvlie:

– Nei altså jeg bruker som regel å spasere en distanse, og deretter fullføre reisen med kollektivtransport. Jeg prøver å gå en del, for eksempel spaserer jeg til jobb noen ganger. Jeg tror også kanskje jeg faktisk velger vanlig trapp over rulletrapp, men det kommer litt an på situasjonen, forteller Løvlie.

 

 

 

(Foto: Marius S. Tollaksen)

Holger Stephan:

Uten å gå inn på hvor mange skritt han prøver å gå eller faktisk går er derimot Holger Stephan klimabevisst i hans trappevalg.

– Jeg tenker det er et klimadilemma når det kommer til trappevalg, samtidig som hvor mye tid jeg har spiller en rolle, sier Stephan.

 

 

 

 

(Foto: Marius S. Tollaksen)

David Viksund:

Det er ikke bare spasering og trappetrinn som kan hjelpe deg å unngå en prematur død, og David Viksund bruker gledelig sykkel som transport. 

– Det varierer veldig hvor mye jeg går, og stort sett velger jeg sykkel hvis jeg vet jeg eventuelt skal gå mange skritt. Jeg velger nok rulletrapper når jeg kan det, men når jeg står ovenfor det valget har jeg som regel baggasje med meg, forteller Viksund. 

 

 

(Foto: Marius S. Tollaksen)

Markus Malmin:

– Egentlig så har jeg ingen anelse på hvor mange skritt jeg går om dagen. Det tenker jeg lite over. Når det gjelder trappevalg så må jeg si at jeg aldri prioriterer vanlig trapp til fordel for rulletrapper, forteller Malmin på farta til Nærnett.