Vil ha ferjefri Volda kommune 

Folkemøte om Dalsfjordkryssing: - Må ha bro for å bo på vestsiden

I bydene på vestsiden av Dalsfjorden er det mange som drømmer om et ferjefritt Volda. FOTO: Thelma Kathinka Meum Klevan

Planprogrammet for Dalsfjordkryssing ble presentert på folkemøte i Fyrlykta Kulturhus onsdag.

På folkemøtet på Dravlaus i Volda var både Henning Myrland fra Asplan Viak og miljørådgiver i Volda kommune, Erlend Sporstøl Vikestrand, tilstede. Målet for de som star bak planene om Dalsfjordkryssing er å bygge en bro over Dalsfjorden for å binde regionen tettere sammen.

Bygda og sentrum hånd i hånd

Politiker fra Volda-lista, Sindre Kvangarsnes, er en av de som virkelig ønsker at en bro over Dalsjorden skal bli en realitet. Volda-lista er et parti som hovedsakelig kjemper for å binde øst- og vestsida av Volda sammen med en bro over Dalsfjorden. Slagordet til Voldalista er "Bygdene og sentrum hand i hand".

Sindre Kvangarsnes er folkevalgt i Voldalista, som kjemper for å få en bro over Dalsfjorden.
​​​​​​FOTO: Thelma Klevan

 

– Vi må bygge en bro for at det skal gå an å bo på vestsiden av fjorden, sier Kvangarsnes. 

De som bor i bygdene rundt Lauvstad og Folkestad må bruke ferje for å komme seg til Volda sentrum. Dette er både dyrt og tidkrevende, og man må tilpasse seg til ferjetidene. Kvangarsnes forteller at Volda er sterkt preget av fraflytting, samtidig som færre velger å flytta til bygda. Han tror at en bro vil gjøre store endringer for de som bor på andre siden av fjorden for Volda sentrum.

– Jeg tror at løsningen på problemet er en bro, slik at vi som bor her på bygda kan fortsette med det, sier Kvangarsnes.

To alternativer

Under folkemøtet fortalte Henning Myrland fra Asplan Viak om firmaets rolle i prosjektet.

– Vår oppgave er å utarbeide et planprogram som forhåpentligvis vil vedtas i kommunedelplanen, sier Myrland. 

Henning Myrland fra Asplan Viak er med å utarbeide planprogrammet for Dalsfjordskryssingen. FOTO: Thelma Klevan
​​​

Han forteller at utformingen av planprogrammet først og fremst handler om hvor broa skal ligge. Det står mellom to alternativer. Begge alternativene har landfeste på Nautvikneset i øst. På vestsiden av Dalsfjorden står det mellom å ha landfeste på Skrubbeneset eller på Kvangardsneset. 

– Vi må vurdere om de to alternativene er de rette, eller om vi bør åpne opp for flere alternativer, sier Myrland.

Konsekvensutredning

Henning Myrland forteller at en del av planprogrammet er å foreta en konsekvensutredning. Dette er for å vurdere ulike tiltak og konsekvenser av utbygging av en bro. Det vil tas hensyn til blant annet naturmangfold, landskapsbilde og kulturart i utredningen. Det vil også gjennomføres en trafikkanalyse, og analyse av hvordan en bro vil påvirke skipstrafikken i fjorden. I tilegg skal det vurderes konsekvenser i forhold til støy- og luftforurensing. 

En lang prosess

Miljørådgiver og planlegger Erlend Sporstøl Vikestrand var også til stede for å fortelle om planprogrammet. Han forteller at det er en lang prosess før man eventuelt kan starte utbyggingen av broen. Både Myrland og Vikestrand poengterte at de ønsket at folket skulle bidra med forslag, og åpnet opp for det på slutten av møtet. 

– Vi ønsker å lytte til folks tilbakemeldinger og forslag i den videre vurderingen av planleggingsprosessen, sier Vikestrand.  

Vikestrand forteller at det er vanskelig å si hvor realistisk det er om en bro vil bli bygd, og om Volda noen gang kan bli ferjefri. Likevel var det flere på folkemøtet som viste stor optimisme. Blant disse var bonde fra Dalsfjorden, Jan-Øystein Aksnes. 

– All analyse viser at hvis folk virkelig vil noe, så kan de få det til, sier Aksnes. 

Jan-Øystein Aksnes mener at folk som bor på vestsida av fjorden fortjener en fjordkryssing som gjør det enklere å komme seg til sentrum. Han tror at en fast veiforbindelse vil forandre hverdagslivet til mange. Selv om Dalsfjord-kryssinga er på et tidlig stadie i prosessen, tror Aksnes det kan bli bro til slutt, hvis bygdene er flinke til å samarbeide. 

– Hvis bygdene samarbeider, så er det fullt mulig å gjennomføre det. Hvis ikke vi tenker samlet, blir det verre å få det til, sier Aksnes. 

Det er selskapet Voldsfjordkryssing AS som står bak planene om Dalsfjordkryssing. Selskapet har mellom annet som mål at ferjene mellom Volda-Folkestad og Volda-Lauvstad skal bli erstattet med broer over Voldsfjorden og Dalsfjorden.