Når mister du førerkortet?

Førerkort

KONTROLL: Så fort kan du kjøre før du havner her.  Foto: Arkiv

I kjølvannet av fartskontrollen politiet hadde i Volda 11. mars, har Nærnett sett nærmere på hastigheter for tap av førerkort.

 

Nærnett har tidligere skrevet om de sju som ble tatt i fartskontroll 11. mars i Volda, nå skal vi se nærmere på hvor fort du kan kjøre før du mister førerkortet.

Høye hastigheter

Du kan ha ganske høy hastighet uten å miste førerkortet, blant annet kan du kjøre så fort som i 150 km/t uten å miste lappen i 110-sone. I kontrollen politiet hadde 11. mars, var det én person som var nær å miste førerkortet, da personen ble tatt i 75 km/t i en 50-sone.

Forenklede forelegg

Når man kjører for fort uten å miste førerkortet, får man bot. Her er satsene for bøter ved fartsovertredelser:

Når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere:

Til og med 5 km/t: 800 kroner

Til og med 10 km/t: 2100 kroner

Til og med 15 km/t: 3800 kroner

Til og med 20 km/t: 5500 kroner

Til og med 25 km/t: 8500 kroner

Når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere:

Til og med 5 km/t: 800 kroner

Til og med 10 km/t: 2100 kroner

Til og med 15 km/t: 3400 kroner

Til og med 20 km/t: 4700 kroner

Til og med 25 km/t: 6400 kroner

Til og med 30 km/t: 8500 kroner

Til og med 35 km/t: 10200 kroner

Når fartsgrensen er 90 km/t eller høyere:

36 km/t til og med 40 km/t: 10650 kroner 

Dette er grensene for tap av førerkort:

30-sone: 56 km/t 

40-sone: 66 km/t

50-sone: 76 km/t

60-sone: 86 km/t

70-sone: 106 km/t

80-sone: 116 km/t

90-sone: 126 km/t

100-sone: 141 km/t

110-sone: 151 km/t

Kilde: Lovdata.no