Forslag til vindmøller på Sunnmøre

Vindmøller

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) la frem et forslag til aktuelle områder for vindkraft i landet. 

Som en del av forslaget til nasjonal ramme for vindtkraft har NVE, mandag ettermiddag lagt frem et kart til de områdene som er mest aktuelle for vindkraft. 

I området som NVE kaller Område 20, finner vi kommunene Flora, Bremanger, Vågsøy, Selje, Vanylven, Volda, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Sula og Eid. 

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, stiller seg kritisk til forslaget. 

– Denne vindkraftplanen risikerer å åpne norsk natur for et enormt arealinngrep. Store urørte natur- og friluftsområder kan bli rasert. Vi forventer en kraftig skjerping av miljøkravene som legges til grunn når myndighetene skal vurdere vindkraft, sier Lundberg. 

 

Naturvernforbundet mener at følgende områder må skjermes for vindkraftutbygging:


Intakte naturområder med lite inngrep.
Villreinområder og reindriftsområder.
Nærområdene til naturreservater, nasjonalparker, landskapsvernområder, utvalgte kulturlandskap og friluftsområder.
Områder med mangelfull kartlegging skal ikke tas inn som egnede områder for vindkraft, men defineres som områder der ny kunnskap må innhentes.