– Kommunene bryter loven

illustrasjonsfoto

Møre og Romsdal var blant topp tre av landets fylker som førte dårligst tilsyn av barn i fosterhjem i 2016. På Søre Sunnmøre har ingen av kommunene klart å føre tilsyn av samtlige fosterbarn i kommunen. 

(Nederst i saken finner du et interaktivt kart, med informasjon om tilsyn i hver av  kommunene på Søre Sunnmøre.) 

– Dette er en situasjon som ikke kan fortsette, fastslår seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Liv Aasen.

Det er lovpålagt at en tilsynsfører fra kommunen skal besøke fosterhjemsbarn minst fire ganger i løpet av et år. Vanylven er den kommunen på Søre Sunnmøre som har størst mangel av tilsyn, der hele 75 prosent ikke ble tilstrekkelig fulgt opp i 2016, ifølge tall VG kom ut med i forrige uke. 

Liv Aasen
ALVORLIG: Seniorrådgiver for Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Liv Aasen, synes det er alvorlig at kommunen ikke fullfører de tilsynene de skal. Foto: Privat

– Det er alvorlig at barn ikke får det tilsynet som loven sier at de skal få, fortsetter Aasen.

Fylkesmannen er statens representant i fylket, og har ansvar for at kommunene følger de lovene de er pålagt av staten. I Bufdir sine retningslinjer for tilsynsperson for fosterhjem står det at "alle barn som bor i fosterhjem skal få besøk av tilsynspersoner som skal kontrollere at barnet har det bra i fosterhjemmet." Det betyr at alle syv kommunene på Søre Sunnmøre har sviktet på dette punktet. 

Bryter loven

– Det er ingen tvil om at kommunene bryter loven når fosterhjemsbarn ikke får det tilsynet de har krav på, sier Liv Aasen. 

Selv om kommunene bryter barnevernsloven, har det ikke fått noen konsekvenser.  Fylkesmannens myndighet er å påpeke mangler og å opprette tilsyn, og i ytterste grad kan de gi pålegg om å rette forholdene. Ut ifra tallene Fylkesmannen har fått tidligere år har de ikke vurdert det hensiktsmessig å åpne tilsyn mot noen av kommunene på Søre Sunnmøre. 

Ann-Kristin Ringstad, i barnevernstjenesten i Sande kommune, sier at det er beklagelig at kommunene ikke følger loven, og tror at større konsekvenser kunne ført til mer tilsyn.

– Det er kjempeuheldig at barn i fosterhjem ikke blir fulgt opp, da dette går utover de som ofte har en tøffere baggasje enn mange andre, utdyper Ringstad. 

Forskjellige årsaker

Både kommunene og Fylkesmannen sier det er forskjellige grunner til at det ikke har blitt utført tilstrekkelig tilsyn. Seniorrådgiver for Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Liv Aasen, sier at et gjentagende problem for kommunene er at de sliter med å rekruttere og beholde tilsynsførere. 

Arnhild Nordaune
PERSONALMESSIGE ÅRSAKER: kommunalsjef i Vanylven kommune, Arnhild Nordaune, forteller at de ikke alltid har nok tilsynsførere. Foto: Privat

– Vi har ikke alltid fått utført de fire årlige tilsynene på grunn av personalmessige årsaker. Nye og få ansatte har gjort at vi ikke har hatt kapasitet, forklarer Arnhild Nordaune kommunalsjef i Vanylven kommune. 

Også i Herøy har de tidvis hatt mangel på tilsynsførere. I tillegg har de opplevd at fosterbarna ikke alltid ønsker å snakke med tilsynsførerne. Fosterforeldrene Silje og Per Ivar Meinseth fra Ulsteinvik mener det er viktig å fokusere på å få gode tilsynsførere til barna. 

– Man må ha mer fokus på å ha gode relasjoner og tillit enn akkurat å utføre fire tilsyn. Det blir dumt å sende inn feil person bare for å ha dette tallet, mener Per Ivar Meinseth. 

Det har kommet frem gjennom undersøkelser og prosjekter at mange fosterbarn ikke synes at tilsynsordningen fungerer. Dette er på grunn av mangel på tilsynsperson eller fordi de ofte har fått nye tilsynsførere. Det skriver Bufdir i sine retningslinjer for tilsynsperson for fosterhjem. Disse undersøkelsene og prosjektene avslører at flere fosterbarn føler at de ikke blir kjent med eller oppnår tillit til tilsynsføreren sin, og de ønsker derfor ikke å fortelle om vanskelige ting i livet sitt. 

Vil flytte ansvaret

Aina Øyehaug Opsvik
TILLIT: Aina Øyehaug Opsvik, sjef for barnevernstjenesten, sier det er viktig med tillit mellom tilsynsfører og fosterbarn. Foto: Ørsta kommune

Det å ikke føre tilstrekkelig tilsyn har vært et problem i årevis. Aina Øyehaug Opsvik, sjef i barnevernstjenesten for Hareid, Hornindal, Ulstein, Volda og Ørsta, er bestemt på at de som fører tilsyn skal være habile, og derfor ikke være ansatt i barnevernet. Siden det har vært et vedvarende problem å følge opp Bufdir sine retningslinjer for tilsyn, mener hun at det kan være nødvendig å flytte ansvaret for tilsynsførere over på en annen instans.

– Helsetilsynet burde kanskje ha ansvaret for tilsynsførerne, utdyper Opsvik.  

Fornøyde med tilsynet 

Familien Meinseth er en av familiene som har fått tilstrekkelig tilsyn, men de synes det er synd at det ikke er slik for alle. 

Silje og Per Ivar Meinseth
FORNØYD: Per Ivar og Silje Meinseth er fornøyde med tilsynet fosterbarna deres får. Foto: Silje-Lisette Tennøy

– Det er trist om systemet ikke fungerer, men vi skjønner at det er vanskelig å finne dedikerte tilsynsførere som kan gjøre jobben ordentlig, utdyper paret. 

Aina Øyehaug Opsvik sier seg enig i at det å være tilsynsfører er en krevende jobb, og at det er vanskelig å holde noen i stillingen. Silje og Per Ivar Meinseth mener det er viktig at barnet allerede kjenner tilsynsføreren sin, og har et forslag til hvem det kan være.

– Egentlig burde tilsynsfører være helsesøster på skolen eller en ansatt i barnehagen fordi de allerede er en del av barnets hverdag, foreslår de. 

Tilsynsfører

– For å bli en tilsynsfører må man ta et grunnkurs, kurset er kostnadsfritt og blir holdt to ganger i året

– Tilsynsfører bør ha erfaring fra arbeid med barn

– Tilsynsfører skal følge med på og gjøre seg opp en mening om hvorvidt fosterbarnet blir tilfredsstillende ivaretatt i fosterhjemmet

– Den kommunen der fosterhjemmet ligger, har ansvar for godkjenning of tilsyn av hjemmet

– Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år

Kilde: Bufdir.no