Fremgang i flaggstriden

Fremgang i flaggstriden

Pride-flagget: kontroverser om flagget skal få vaie i år. Foto: Courtesy Photo

I fjor prydet Prideflaggene Volda og Ørsta. Det er fortsatt usikkert om flaggene vil vaie under Bygdepride i mai i år.

I februar ble det kjent at Ørsta og Volda kommune har avslått søknaden til Bygdepridestyret om å heise regnbueflagget på de kommunale flaggstengene i Volda og Ørsta. Leder for Bygdepride, Anbjørn Steinholm Frislid forteller at det i fjor var det en muntlig avtale og trodde det ikke kom til å være et problem i år, selv om de søkte på en ordentlig måte.

Den 28.mars skal Ørsta kommune ha kommunestyremøte. De har bekreftet at denne saken skal opp den dagen. Rådmannen i Ørsta anbefaler et nei på spørsmålet om prideflaggene skal heises i de kommunale flaggstengene under Bygdepride. Volda kommune bekrefter at saken skal opp i formannskapet. Ørsta tar det dermed videre til kommunestyret. 

- Jeg synes det er trist at det skulle bli et sånt resultat sier Frislid.

Ørsta SV stiller seg bak Frislid og forteller at årets motstand har vært mer juridisk enn i fjor. Lederen for Ørsta SV, Betina Haug Olson forteller at det er i fellesskapets interesse å heise regnbueflagget. Frislid forteller at det har kommet positive ringvirkninger av Bygdepride og at det er viktig for bygdene.

Anbjørn synes det er trist at Volda og Ørsta kommune gir et slikt signal. I følge han, handler flagget om menneskeverdighet og gir signalet at alle er velkommen.

Kristelig folkeparti i Ørsta svarte ikke på våre henvendelser. Arild Iversen fra Volda KrF stiller seg bak kommunens avgjørelse og vil ikke at regnbueflagget skal brukes på kommunale flaggstenger. Nærnett kommer til å følge utviklingen videre.